การยกเลิกโดยผู้ให้บริการ Open

0

หากผู้ให้บริการยกเลิกการจองก่อนหรือในช่วงระยะเวลาการให้บริการที่ระบุไว้ในการจอง เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงสำหรับบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้ให้ไว้ รวมถึงค่าบริการใดๆ ที่จ่ายให้กับ PetBacker.com การยกเลิกผู้ให้บริการจะดำเนินการอย่างจริงจัง หากคุณเป็นผู้ให้บริการคุณควรรับทราบว่าการยกเลิกโดยคุณอาจส่งผลให้มีการตรวจสอบบัญชีและหากเราเห็นว่าไม่เหมาะสมจะมีค่าปรับจำนวน USD100 และการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของ PetBacker.com

P
Posted 3 years agoby petbacker_admin
#1107279 views

Please login to post an answer