คำถามที่พบบ่อย: นโยบาย

ข้อตกลงในการใช้งาน Open

This Terms of Use agreement is effective as of: 1st OCTOBER, 2016, PetBacker.com is a domain being purchased & used…

This Terms of Use agreement is effective as of: 1st OCTOBER, 2016, PetBacker.com is a domain being purchased & used on 1st OCTOBER 2016.

A. Acceptance of Terms

PLEASE READ THE TERMS OF USE THOROUGHLY AND CAREFULLY. The terms and conditions set forth below ("Terms of Use") and the Privacy Policy (as defined below) constitute a legally-binding agreement between PetBacker, a Company incorporated in Singapore ("PetBacker"), and you. These Terms of Use contain provisions that define your limits, legal rights and obligations with respect to your use of and participation in (i) the PetBacker Website, Communication System and Mobile Application, including the classified advertisements, forums, various email, chat functions and Internet links, and all content and PetBacker services available through the domain and sub-domains of PetBacker located at www.petbacker.com as well as the Mobile Application and Communication System associated with PetBacker.com(collectively referred to herein as the "Platform"), and (ii) the online transactions between those users of the Platform who are offering services and businesses (each, a "Service Provider") and those users of the Platform who are obtaining services, products (each, a "Service User") through the Platform (such services, collectively, the "Services"). The "Service User Pet" is defined as the pet which belongs to the Service User and handed over to the Service Provider for the purpose of the rendering the service which was agreed upon and paid for. The Terms of Use described below incorporate the Privacy Policy and apply to all users of the Platform, including users who are also contributors of video content, information, private and public messages, advertisements, and other materials or Services on the Platform.

You acknowledge that the Platform serves as a venue for the online distribution and publication of user submitted information between Service Providers and Service Users, and, by using, visiting, registering for, and/or otherwise participating in this Platform, including the Services presented, promoted, and displayed on the Platform, and by proceeding with registration with PetBacker you hereby certify that: (1) you are either a Service Provider or a prospective Service User, (2) you have the authority to enter into these Terms of Use, (3) you authorize the transfer of payment for Services requested through the use of the Platform, and (4) you agree to be bound by all terms and conditions of these Terms of Use and any other documents incorporated by reference herein. If you do not so agree to the foregoing, you should not click to affirm your acceptance thereof, in which case you are prohibited from accessing or using the Platform. If you do not agree to any of the provisions set forth in the Terms of Use, kindly discontinue viewing or participating in this Platform immediately. You further acknowledge that PetBacker will be in no way be responsible or liable for any loss, damages or loss of opportunity with respect to any transactions performed between you and any other party made via the PetBacker Platform.

All references to "you" or "your," as applicable, mean the person that accesses, uses, and/or participates in the Platform in any manner. If you use the Platform or open an Account (as defined below) on behalf of a business, you represent and warrant that you have the authority to bind that business and your acceptance of the Terms of Use will be deemed an acceptance by that business and "you" and "your" herein shall refer to that business.

1. MODIFICATIONS TO TERMS OF USE AND/OR PRIVACY POLICY

PetBacker reserves the right, in its sole discretion, to change, modify, or otherwise amend the Terms of Use, and any other documents incorporated by reference herein, at any time, and petbacker will post notice of the changes and the amended Terms of Use at the domain of https://www.petbacker.com/help-center/policies/terms-of-use, and/or may communicate the amendments through any method of written contact that PetBacker has established with you. It is your responsibility to review the Terms of Use for any changes. Your use of the Platform following any amendment of the Terms of Use will signify your assent to and acceptance of any revised Terms of Use. If you do not agree to abide by these or any future Terms of Use, please do not use or access the Platform

2. PRIVACY POLICY

PetBacker has established a Privacy Policy that explains to users how their information is collected and used. The Privacy Policy is referenced above and hereby incorporated into the Terms of Use set forth herein. Your use of this Platform is governed by the Privacy Policy.

The Privacy Policy is located at: https://www.petbacker.com/help-center/policies/privacy-policy.

B. PetBacker Service

1. NATURE OF THE PETBACKER SERVICE

The PetBacker Service consists of a desktop Web application, mobile applications, and other related tools, support and services that pet owners (“Service Users”) and providers of pet-related services (“Service Providers”) can use to find, communicate with and interact with each other. The PetBacker Service includes our emergency support services, educational materials for Service Providers, and other services.

2. PETBACKER DOES NOT PROVIDE PET CARE SERVICES

PetBacker is a neutral venue for Service Providers and Service Users. PetBacker is not a Service Provider and, except for general support and other resources and support specifically described in the PetBacker Service, does not provide pet care services. We make no representations or warranties about the quality of boarding, pet sitting, dog walking, house sitting, or other services provided by Service Providers (“Pet Care Services”), or about your interactions and dealings with Service Users. Service Providers listed on PetBacker are not employees or contractors or in anyway legally bound to PetBacker and are not under the direction or control of PetBacker. Service Providers determine in their own discretion how to provide Pet Care Services. Though we provide general guidance on our Site to Service Providers about safety and pet care and to Service Users about selecting and engaging Service Providers, PetBacker does not employ, recommend or endorse Service Providers or Service Users, and, to the maximum extent permitted by applicable law, we will not be responsible or liable for the performance or conduct of Service Providers or Service Users, whether online or offline. We conduct an initial review of Service Provider profiles and we facilitate basic Identification Verifications but, except where explicitly specified in the PetBacker Service (and then only to the extent specified), do not otherwise screen Service Providers or Service Users. You should exercise caution and use your independent judgment before engaging a Service Provider, providing Pet Care Services, or otherwise interacting with users via the PetBacker Service. Service Users and Service Providers are solely responsible for making decisions that are in the best interests of themselves and their pets. For example, each user of the PetBacker Service is responsible for keeping current his or her own pet’s vaccinations, and we will have no liability for anyone’s failure to vaccinate his or her pet.

C. Membership and Accessibility

1. LICENSE TO ACCESS

PetBacker hereby grants you a non-exclusive, revocable license to use the Platform as set forth in the Terms of Use; provided, however, that (i) you will not copy, distribute, or make derivative works of the Platform in any medium without PetBacker's prior written consent; (ii) you will not alter or modify any part of the Platform other than as may be reasonably necessary to use the Platform for its intended purposes; and (iii) you will otherwise act in accordance with the terms and conditions of the Terms of Use and in accordance with all applicable local, state, and federal laws.

2. MEMBERSHIP ELIGIBILITY CRITERIA

Use of the Platform is available only to individuals who are at least 18 years old and can form legally binding contracts under applicable law. You represent, acknowledge and agree that you are at least 18 years of age, and that: (a) all registration information that you submit is truthful and accurate, (b) you will maintain the accuracy of such information, and (c) your use of the Platform and Services offered through this Platform do not violate any applicable law or regulation. Your Account (defined below) may be terminated without warning if we believe that you are under the age of 18 or that you are not complying with any applicable federal, state or local laws, rules or regulations.

You need not register with PetBacker to simply visit and view the Platform, but to access and participate in certain features of the Platform, you will need to create a password-protected account ("Account"). To create an account, you must submit your name and email address through the account registration page on the Platform and create a password. You will also have the ability to provide additional optional information, which is not required to register for an account but may be helpful to PetBacker in providing you with more a more customized experience when using the Platform. You may also register for an Account using your existing Facebook account and log-in credentials (your "Third-Party Site Password").

You are solely responsible for safeguarding your PetBacker password and, if applicable, your ThirdParty Site Password (collectively, "Passwords") at all times and shall keep your Passwords secure at all times. You shall be solely responsible for all activity that occurs on your Account and you shall notify PetBacker immediately of any breach of security or any unauthorized use of your Account. Similarly, you shall never use another's Account without permission. You agree that you will not misrepresent yourself or represent yourself as another user of the Platform and/or the Services offered through the Platform. You hereby acknowledge and agree that PetBacker will not be liable for your losses caused by an unauthorized use of your Account. Notwithstanding the foregoing, you may be liable for the losses of PetBacker or others due to such unauthorized use. An Account holder is sometimes referred to herein as a "Registered User."

You acknowledge and agree that you shall comply with the following policies (the "Account Policies"):

 • You will not copy or distribute any part of the Platform in any medium without PetBacker's prior written authorization.
 • You will not alter or modify any part of the Platform other than as may be reasonably necessary to use the Platform for its intended purpose.
 • You will provide accurate and complete information when creating your Account.
 • You shall not use any automated system, including but not limited to, "robots," "spiders," "offline readers," "scrapers," etc., to access the Platform for any purpose without petbacker's prior written approval.
 • You shall not in any manual or automated manner collect Service Providers or Service Users information, including but not limited to, names, addresses, phone numbers, or email addresses, copying copyrighted text, or otherwise misuse or misappropriate Platform information or content, including but not limited to, use on a "mirrored", competitive, or third party site.
 • You shall not in any way that transmits more request messages to the PetBacker servers, or any server of a PetBacker subsidiary or affiliate, in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional online web browser, any application interfaces; provided, however, that the operators of public search engines may use spiders or robots to copy materials from the Platform for the sole purpose of creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such material. PetBacker reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases.
 • You shall not recruit, solicit, or contact in any form Service Providers or Service Users for jobs or contracting for a business not affiliated with PetBacker without express written permission from PetBacker.
 • You shall not take any action that (i) unreasonably encumbers or, in PetBacker's sole discretion, may unreasonably encumber the Platform's infrastructure; (ii) interferes or attempts to interfere with the proper working of the Platform or any third-party participation in the Platform; or (iii) bypasses PetBacker's measures that are used to prevent or restrict access to the Platform.
 • You agree not to collect or harvest any personally identifiable data, including without limitation, names or other Account information, from the Platform, nor to use the communication systems provided by the Platform for any commercial solicitation purposes.

If you do not meet, or are unable to comply with, any of the above-referenced membership eligibility criteria or Account Policies, please do not use the Platform. Should PetBacker find that you violated the terms of the membership eligibility criteria or any other terms stated herein, PetBacker reserves the right, at its sole discretion, to immediately terminate your use of the Platform.

3. ADDITIONAL POLICIES

Your access to, use of, and participation in the Platform is subject to the Terms of Use and all applicable PetBacker regulations, guidelines and additional policies that PetBacker may set forth from time to time, including without limitation, a copyright policy and any other restrictions or limitations that PetBacker publishes on the Platform (the "Additional Policies"). You hereby agree to comply with the Additional Policies and your obligations thereunder at all times. You hereby acknowledge and agree that if you fail to adhere to any of the terms and conditions of this Agreement or documents referenced herein, including the Account Policies, membership eligibility criteria or Additional Policies, PetBacker, in its sole discretion, may terminate your Account at any time without prior notice to you.

D. Member Conduct

1. PROHIBITIONS ON SUBMITTED CONTENT

You shall not upload, post, transmit, transfer, disseminate, distribute, or facilitate distribution of any content, including text, images, video, sound, data, information, or software, to any part of the Platform, including your profile ("Profile"), the posting of your Service ("Offer"), the posting of your desired Service ("Want"), or the posting of any opinions or reviews in connection with the Platform, the Service, the Service Provider, or the Service User ("Feedback") (all of the foregoing content is sometimes collectively referred to herein as "Submitted Content" and the posting of Submitted Content is sometimes referred to as a "Posting" or as "Postings") that:

 • misrepresents the source of anything you post, including impersonation of another individual or entity or any false or inaccurate biographical information for any Service Providers; provides or create links to external sites that violate the Terms of Use; is intended to harm or exploit any individual under the age of 18 ("Minor") in any way; is designed to solicit, or collect personally identifiable information of any Minor, including, but not limited to, name, email address, home address, phone number, or the name of his or her school;
 • invades anyone's privacy by attempting to harvest, collect, store, or publish private or personally identifiable information, such as names, email addresses, phone numbers, passwords, account information, credit card numbers, home addresses, or other contact information without their knowledge and willing consent;
 • contains falsehoods or misrepresentations that could damage PetBacker or any third party;
 • is pornographic, harassing, hateful, illegal, obscene, defamatory, libelous, slanderous, threatening, discriminatory, racially, culturally or ethnically offensive; incites, advocates, or expresses pornography, obscenity, vulgarity, profanity, hatred, bigotry, racism, or gratuitous violence; encourages conduct that would be considered a criminal offense, give rise to civil liability or violate any law; promotes racism, hatred or physical harm of any kind against any group or individual; contains nudity, violence or inappropriate subject matter; or is otherwise inappropriate; is copyrighted, protected by trade secret or otherwise subject to third-party proprietary rights, including privacy and publicity rights, unless you are the owner of such rights or have permission from the rightful owner to post the material and to grant PetBacker all of the license rights granted herein;
 • contains or promotes an illegal or unauthorized copy of another person's copyrighted work, such as pirated computer programs or links to them, information to circumvent manufactureinstalled copy-protection devices, pirated music or links to pirated music files, or lyrics, guitar tabs or sheet music, works of art, teaching tools, or any other item the copy, display, use, performance, or distribution of which infringes on another's copyright, intellectual property right, or any other proprietary right; is intended to threaten, stalk, defame, defraud, degrade, victimize, or intimidate an individual or group of individuals for any reason on the basis of age, gender, disability, ethnicity, sexual orientation, race, or religion; or to incite or encourage anyone else to do so;
 • intends to harm or disrupt another user's computer or would allow others to illegally access software or bypass security on websites or servers, including but not limited, to spamming; impersonates, uses the identity of, or attempts to impersonate a petbacker employee, agent, manager, Pet Service Provider, another user, or any other person though any means; advertises or solicits a business not related to or appropriate for the Platform (as determined by PetBacker in its sole discretion);
 • contains or could be considered "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes", "affiliate marketing", or unsolicited commercial advertisement;
 • contains advertising for ponzi schemes, discount cards, credit counseling, online surveys or online contests;
 • distributes or contains viruses or any other technologies that may harm petbacker, or the interests or property of PetBacker users;
 • contains links to commercial services or websites, except as allowed pursuant to the Terms of Use;
 • is non-local or irrelevant content;
 • contains identical content to other open Postings you have already posted; or uses any form of automated device or computer program that enables the submission of Postings without the express written consent of PetBacker.

2. PROHIBITIONS ON SENDING MESSAGES

You will not send messages to other users containing:

 • offers to make national or international money transfers for amounts exceeding the asking price of a service, with intent to request a refund of any portion of the payment; or
 • unsolicited advertising or marketing of a service not offered on the Platform or an external website
 • personal contact information including but not limited to phone numbers, social media addresses and emails.
 • messages that encourage the use of other third party services or platforms for the purpose of messaging and soliciting businesses out of the platform

3. NO DISCRIMINATION

All Postings. Federal, state and local laws prohibit employment postings with any preference, limitation or discrimination based on race, color, religion, sex, national origin, age, handicap or other protected class. PetBacker will not knowingly accept any Posting for employment which is in violation of the law. PetBacker has the right, in its sole discretion and without prior notice to you, to immediately remove any employment Posting that discriminates or is any way in violation of any federal, state, or local law.

4. PROHIBITIONS WITH RESPECT TO SERVICES

While using the Platform, you shall not:

 • post content or items in any inappropriate category or areas on the Platform;
 • post images or content in listings that displays your contact or social media info
 • violate any laws, third-party rights, Account Policies, or any provision of the Terms of Use, such as the prohibitions described above;
 • fail to deliver payment for Services purchased by you, unless the Service Provider has materially changed the description of the Service description after you negotiate an agreement for such Service, a clear typographical error is made, or you cannot authenticate the Service Provider's identity;
 • fail to perform Services purchased from you, unless the Service User fails to materially meet the terms of the mutually agreed upon agreement for the Services, refuses to pay, a clear typographical error is made, or you cannot authenticate the Service User's identity; manipulate the price of any Service or interfere with other users' Postings; circumvent or manipulate our fee structure, the billing process, or fees owed to PetBacker; post false, inaccurate, misleading, defamatory, or libelous content (including personal information about any Platform user);
 • take any action that may undermine the Feedback or ratings systems (such as displaying, importing or exporting Feedback information off of the Platform or using it for purposes unrelated to the Platform);

5. FEEDBACK

As a participant in the Platform, you agree to use careful, prudent, and good judgment when leaving Feedback for another user. The following actions constitute inappropriate uses of Feedback: (a) threatening to leave negative or impartial Feedback for another user unless that user provides services not included in the original Posting or not agreed to as part of the Service to be provided; (b) leaving Feedback in order to make the Service Provider or Service User appear better than he or she actually is or was; and (c) including conditions in an Offer or Want that restrict a Service Provider or a Service User from leaving Feedback.

1. Sanctions for Inappropriate Use of Feedback. If you violate any of the above-referenced rules in connection with leaving Feedback, PetBacker, in its sole discretion, may take any of the following actions: (i) cancel your Feedback or any of your Postings; (ii) limit your Account privileges; (iii) suspend your Account; and/or (iv) decrease your status earned via the Feedback page.

2. Reporting Inappropriate Use of Feedback. You may contact PetBacker regarding any inappropriate use of Feedback via-email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Resolving Disputes in Connection with Feedback. In the event of any dispute between users of the Platform concerning Feedback, PetBacker shall be the final arbiter of such dispute. Further, IN THE EVENT OF ANY DISPUTE BETWEEN USERS OF THE PLATFORM CONCERNING FEEDBACK, PetBacker HAS THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO REMOVE SUCH FEEDBACK OR TAKE ANY ACTION IT DEEMS REASONABLE WITHOUT INCURRING ANY LIABILITY THEREFOR.

The foregoing lists of prohibitions provide examples and is not complete or exclusive. PetBacker reserves the right to (a) terminate your access to your Account, your ability to post to this Platform (or the Services) and (b) refuse, delete or remove, move or edit the content, in whole or in part, of any Postings; with or without cause and with or without notice, for any reason or no reason, or for any action that PetBacker determines is inappropriate or disruptive to this Platform or to any other user of this Platform and/or Services. PetBacker reserves the right to restrict the number of e-mails or other messages that you are allowed to send to other users to a number that PetBacker deems appropriate in PetBacker's sole discretion. PetBacker may report to law enforcement authorities any actions that may be illegal, and any reports it receives of such conduct. When legally required or at PetBacker's discretion, PetBacker will cooperate with law enforcement agencies in any investigation of alleged illegal activity on this Platform or on the Internet. PetBacker does not and cannot review every Posting posted to the Platform. These prohibitions do not require PetBacker to monitor, police or remove any Postings or other information submitted by you or any other user.

 

E. Rules for Service Providers

1. PROFILES AND OFFERS MUST NOT BE FRAUDULENT

Subject to any exceptions set forth in these Terms of Use or Additional Policies, if any, Service Providers shall not: (a) list Services or offers relating to any Service in a category that is inappropriate to the Service they are offering; (b) misrepresent the location at which they will provide a Service; (c) include brand names or other inappropriate keywords in their Profile, Offer, Want, Feedback, or any other title or description relating to a Service; (d) use misleading titles that do not accurately describe the Service; or (e) include any information in their Profile that is fraudulent.

2. PROFILES AND OFFERS CANNOT USE TECHNIQUES TO AVOID OR CIRCUMVENT PETBACKER FEES

Subject to any exceptions set forth in these Terms of Use or Additional Policies, if any, Service Providers shall not: (a) offer a catalog or a link to a third-party website from which Service Users or any Registered User or user of the Platform may obtain the Service directly; (b) exceed multiple Posting limits; (c) post a single Service but offer additional identical services in the Service description; (d) charge fees for traveling further than desired to provide the Service; (e) offer the opportunity through PetBacker to purchase the Service or any other service outside of PetBacker; (f) use their Profile page or user name to promote services not offered on or through the Platfrom and/or prohibited services.

3. PROFILES AND OFFERS MUST PROMOTE A FAIR PLAYING FIELD AND PROVIDE A SAFE, SIMPLE, AND POSITIVE EXPERIENCE FOR ALL PLATFORM USERS

Subject to any exceptions set forth in these Terms of Use or Additional Policies, if any, Service Providers shall not: (a) solicit Service Users to mail cash or use other payment methods not specifically permitted by PetBacker as approved payment methods; (b) include links that do not conform to PetBacker's policies with respect to third-party links; (c) use certain types of HTML and JavaScript in Postings, your Profile page, your Offer page, or your Wants page; (d) promote raffles, prizes, bonuses, games of chance, giveaways, or random drawings; (e) use profanity in any Posting; (f) acknowledge or credit a third-party Service Provider for services or products directly connected with your particular Posting (1) with more than 10 words of text at HTML font size greater than 3 and/or a logo of 88X33 pixels (provided that you represent and warrant that you have the necessary rights, licenses, permissions and/or authorizations from the applicable third party to use that third party's name and/or logo), (2) with any promotional material in connection with that third-party company, and/or (3) with a link to the third-party's website with any information in addition to the Service provided via petbacker; (g) include third-party endorsements in a Posting; or (h) create a Posting that does not offer a Service.

4. PRICING FOR SERVICES OFFERED

All pricing for services offered by Service Providers is solely decided by the Service Providers. PetBacker does not partake in the decision of pricing quoted to Service Users. Service Providers are required to discuss with the Service User and agree upon a final price prior to the start of the Service with reference to the details provided in the Service Request which includes but is not limited to start and end date of service, pet information, and service requirements.

5. RESPONSIBILITY TO DELIVER AND PERFORM SERVICES WITH QUALITY

The Service Provider must perform and deliver services and or goods mutually agreed upon agreement with the Service User with the highest quality and professionalism. Services must be delivered on time and any cancellations or changes in date and time must be communicated directly with the Service User. The Service User has the right to review and leave feedback on the quality of the service. If the service was not delivered at a quality acceptable to the Service User, the Service User may open a dispute against the Service Provider to request for a refund or to have the service performed again.

6. PAYMENT HOLD AND FRAUD

If we receive a complaint from PayPal, credit card or any financial institution, that a transaction is fraudulent, and could be due to a fake or fraudulent credit card transaction, you will be informed and the payments for your jobs with the affected owner will be held temporarily.

The investigation with the financial institution can take up to 180 days and if the transactions were found to be fraudulent you agree that the money will not be released to you as we too will be unable to receive that money from the payment gateway company as well, and you will return any monies previously paid out by PetBacker to you for the related jobs.

If you believe the transaction is genuine, do update us with any proof that you have and you can continue to engage the pet owner outside of our platform till the issue is resolved.

7. CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW

By accessing and using the PetBacker Service to offer services, you certify that you are legally eligible to provide Pet Care Services in the jurisdiction where you provide Pet Care Services; that you have complied and will comply with all laws and regulations that are applicable to you; that you have obtained all business licenses, business tax registrations, and permits necessary to legally provide Pet Care Services; and that, when providing Pet Care Services, you will comply with applicable leash, pet waste disposal, and similar laws.

8. NON COMPETITION

Within a period of 18 months from the last day a Service Provider services a Service User, a Service Provider may not:

 1. either directly or indirectly, solicit work from Service Users in the same area of service as PetBacker
 2. will not hire or solicit for employment from any Service Users or Service Providers
 3. will not, either directly or indirectly, solicit from nor perform any work for any Service User or Service Provider you come into contact with or becomes aware of during the term of this Agreement whether or not connected with the work you performed
 4. will not influence, either directly or indirectly, Service Users or Service Providers to refrain from using PetBacker’s services
 5. will not influence, either directly or indirectly, Service Users or Service Providers to provide similar services on other similar third party platforms
 6. will not, either directly or indirectly, interfere with, disrupt or attempt to disrupt the relationship, contract or arrangement between PetBacker and its users
 7. will not, either directly or indirectly, assist or induce any Service User or Service Provider to perform any of the foregoing acts

9. SANCTIONS FOR VIOLATING ANY OF THE RULES FOR SERVICE PROVIDERS

If a Service Provider violates any of the above-referenced rules in connection with his or her Posting, PetBacker, in its sole discretion, may take any of the following actions: (a) cancel the Posting; (b) limit the Service Provider's Account privileges; (c) suspend the Service Provider's Account; (d) cause the Service Provider to forfeit any fees earned on a canceled Posting; and/or (e) decrease the Service Provider's status earned via the Feedback page.

PetBacker may withhold or delay any outstanding payouts to the sitter at its discretion pending investigations and release the payouts less any applicable penalties or fees applied after the investigation.

 

F. Rules for Service Users

1. SERVICE USERS SHALL NOT TAKE ANY OF THE FOLLOWING ACTIONS:

(a) commit to purchasing or using a Service without paying; (b) sign up for, negotiate a price for, use, or otherwise solicit a Service with no intention of following through with your use of or payment for the Service; (c) agree to purchase a Service when you do not meet the Service Provider's terms as outlined in the Posting, or agree to purchase a Service with the intention of disrupting a Posting; or (d) misuse any options made available now or in the future by petbacker in connection with the use or purchase of any Service.

2. NON COMPETITION

Within a period of 18 months from the last day a Service User engages the services of a Service Provider, a Service User may not:

 1. either directly or indirectly, solicit work from other Service Users in the same area of service as PetBacker
 2. will not hire or solicit for employment from any Service Users or Service Providers
 3. will not, either directly or indirectly, solicit from nor perform any work for any Service User or Service Provider you come into contact with or becomes aware of during the term of this Agreement
 4. will not influence, either directly or indirectly, Service Users or Service Providers to refrain from using PetBacker’s services
 5. will not influence, either directly or indirectly, Service Users or Service Providers to provide similar services on other similar third party platforms
 6. will not, either directly or indirectly, interfere with, disrupt or attempt to disrupt the relationship, contract or arrangement between PetBacker and its users
 7. will not, either directly or indirectly, assist or induce any Service User or Service Provider to perform any of the foregoing acts

3. SANCTIONS FOR VIOLATING ANY OF THE RULES FOR SERVICE USERS

If a Service User violates any of the above-referenced rules in connection with his or her Posting, PetBacker, in its sole discretion, may take any of the following actions: (a) cancel the Posting; (b) limit the Service User's Account privileges; (c) suspend the Service User's Account; and/or (d) decrease the Service User's status earned via the Feedback page.

 

G. Use of Submitted Content

1. NO CONFIDENTIALITY

The Platform may now or in the future permit the submission of videos or other communications submitted by you and other users, including without limitation, your Profile, your Offer, your Wants, any Feedback, and all Submitted Content, and the hosting, sharing, and/or publishing of such Submitted Content. You understand that whether or not such Submitted Content is published, PetBacker does not guarantee any confidentiality with respect to any Submitted Content.

You agree that any Submitted Content provided by for which you authorize to be searchable by Registered Users who have access to the Platform is provided on a non-proprietary and nonconfidential basis. You agree that PetBacker shall be free to use or disseminate such freely searchable Submitted Content on an unrestricted basis for the purpose of providing the Services.

2. YOUR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

You shall be solely responsible for your own Submitted Content and the consequences of posting or publishing it. In connection with Submitted Content, you affirm, represent, and/or warrant that: (a) you own or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to use and authorize petbacker to use all patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights in and to any and all Submitted Content to enable inclusion and use of the Submitted Content in the manner contemplated by the Platform and these Terms of Use; and (b) you have the written consent, release, and/or permission of each and every identifiable individual person in the Submitted Content to use the name or likeness of each and every such identifiable individual person to enable inclusion and use of the Submitted Content in the manner contemplated by the Platform and these Terms of Use. You agree to pay for all royalties, fees, and any other monies owing any person by reason of any Submitted Content posted by you to or through the Platform.

3. YOUR OWNERSHIP RIGHTS AND LICENSE TO PETBACKER

You retain all of your ownership rights in your Submitted Content. However, by submitting the Submitted Content to PetBacker for posting on the Platform, you hereby grant, and you represent and warrant that you have the right to grant, to PetBacker a perpetual, worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to link to, use, reproduce, distribute, reformat, translate, prepare derivative works of, display, and perform the Submitted Content in connection with the Platform and PetBacker's (and its successor's) business operations, including without limitation, for the promotion and redistribution of any part or all of the Platform, and any derivative works thereof, in any media formats and through any media channels. You also hereby grant each user of the Platform a non-exclusive license to access your Submitted Content through the Platform, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display and perform such Submitted Content as permitted through the functionality of the Platform and under these Terms of Use. The foregoing license granted by you terminates once you remove or delete the Submitted Content from the Platform.

You acknowledge and understand that the technical processing and transmission of the Platform, including your Submitted Content, may involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices.

You acknowledge and understand that your submitted content may be reposted or reproduced by PetBacker on the blog, directory, emails, platform, website and social media for promotional and marketing purposes.

You may remove your Submitted Content from the Platform at any time. If you choose to remove your Submitted Content, you understand that you will inform us via email to remove our reposting of your information and we will remove it, or we will consider that you have consented to the reposting.

4. PETBACKER'S DISCLAIMERS AND RIGHT TO REMOVE

1. PetBacker does not endorse any Submitted Content or any opinion, recommendation, or advice expressed therein, and PetBacker expressly disclaims any and all liability in connection with all Submitted Content. PetBacker does not permit copyright infringing activities and infringement of intellectual property rights on the Platform, and PetBacker will remove any Data (as defined below) or Submitted Content if properly notified, pursuant to the "take down" notification procedure described in Section J below, that such Posting or Submitted Content infringes on another's intellectual property rights. PetBacker reserves the right to remove any Data or Submitted Content without prior notice. PetBacker will also terminate a user's access to the Platform, if he or she is determined to be a repeat infringer. A repeat infringer is a Platform user who has been notified of infringing activity more than twice and/ or has had Submitted Content removed from the Platform more than twice. PetBacker also reserves the right, in its sole and absolute discretion, to decide whether any Data or Submitted Content is appropriate and complies with these Terms of Use for all violations, in addition to copyright infringement and violations of intellectual property law, including, but not limited to, pornography, obscene or defamatory material, or excessive length. PetBacker may remove such Submitted Content and/or terminate a user's access for uploading such material in violation of these Terms of Use at any time, without prior notice and in its sole discretion.

2. You acknowledge and understand that when using the Platform, you will be exposed to Submitted Content from a variety of sources, and that PetBacker is not responsible for the accuracy, usefulness, safety, or intellectual property rights of or relating to such Submitted Content. You further acknowledge and understand that you may be exposed to Submitted Content that is inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and you agree to waive, and hereby do waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against petbacker with respect thereto, and agree to indemnify and hold petbacker, its owners, members, managers, operators, directors, officers, agents, affiliates, and/or licensors, harmless to the fullest extent allowed by law regarding all matters related to your use of the Platform.

3. You are solely responsible for the photos, profiles and other content, including, without limitation, Submitted Content, that you publish or display on or through the Platform, or transmit to other Platform users. You understand and agree that PetBacker may, in its sole discretion and without incurring any liability, review and delete or remove any Submitted Content that violates this Agreement or which might be offensive, illegal, or that might violate the rights, harm, or threaten the safety of Platform users or others.

5. SUGGESTIONS.

If you send or transmit any communications, comments, questions, suggestions, or related materials to PetBacker, whether by letter, email, telephone, or otherwise (collectively, "Suggestions"), suggesting or recommending changes to the Platform, including, without limitation, new features or functionality relating thereto, all such Suggestions are, and will be treated as, non-confidential and non-proprietary. You hereby assign all right, title, and interest in, and PetBacker is free to use, without any attribution or compensation to you, any ideas, know-how, concepts, techniques, or other intellectual property and proprietary rights contained in the Suggestions, whether or not patentable, for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing, having manufactured, licensing, marketing, and selling, directly or indirectly, products and services using such Suggestions. You understand and agree that PetBacker is not obligated to use, display, reproduce, or distribute any such ideas, know-how, concepts, or techniques contained in the Suggestions, and you have no right to compel such use, display, reproduction, or distribution.

H. Mandatory Third Party Verification Service

PetBacker uses a variety of tools in an effort to make our Platform as safe as possible for Service Providers and Service Users. Among these tools could be background checks and identification verifications with national databases. Do not register as a Service Provider on PetBacker if you do not want PetBacker to search for you on any national databases. By requesting to use, registering to use, and/or using PetBacker, you represent and warrant that you and each member of your household have not been and are not currently required to register as a sex offender with any government entity.

By registering as a Service Provider on the Platform, you do hereby consent to allow PetBacker to perform background check using information you provide, and you understand that PetBacker may review the information provided by the third-party verification service and that PetBacker, after reviewing the results, may take whatever actions it deems necessary with respect to your Account. You hereby authorize PetBacker to verify your representations and warranties herein, and you acknowledge that PetBacker reserves the right, but not the obligation, to verify such representations and warranties and to take action it deems appropriate in its sole discretion. You agree to indemnify and hold harmless PetBacker from any loss or liability that may result from the background check and verification. In addition, you do hereby represent, understand and expressly agree that PetBacker offers this third-party verification service as a convenience and does not have control over or assume any responsibility for the quality, accuracy, or reliability of the third-party verification service and/or the information provided by the third-party verification service. PetBacker retains the right to terminate your PetBacker membership based on the information provided by this third party verification service.

Service Users remain fully liable to evaluate and investigate Service Providers. Be aware of the following limitations in Background Checks: Except as otherwise expressly provided in these Terms or through the Service, PetBacker.com does not automatically run Background Checks on any Users. Records not available to third-party Background Checking agencies will not be included in the results. Not all arrest logs and records, conviction and correction records, sex offender registries and motor vehicle records are available in all jurisdictions. In many jurisdictions there is a delay before arrest logs and records, conviction and correction records, sex offender registries and motor vehicle records are included in Background Checks. Juvenile records and offenses for minors may not appear in the public record and are therefore not included in the results. Dismissed cases, arrests not resulting in convictions, arrests or convictions from foreign countries and nolle pros will not be reported. Traffic violations are not included unless a jurisdiction reports them as criminal offenses. In the jurisdictions where traffic violations are reported as criminal offenses, such traffic violations may be included in the results as misdemeanors or felonies.

 

I. Optional Third Party Verifcation Services

PetBacker uses a variety of tools in an effort to make our Platform as safe as possible for Service Providers and Service Users. Among these tools are optional name verification, address verification, social security number verification, IC, passport, and criminal background checks for Service Providers. PetBacker uses PayPal.com to perform name and address verification when we enabled our payment solution.

PetBacker may make these or other third-party verification services available to Service Providers and Service Users. Service Providers and Service Users may use these services to verify information such as, but not limited to, name, address, national id number, criminal background, and professional license credentials. By requesting to use, registering to use, and/or using the Platform, you represent and warrant that you and each member of your household have never been the subject of a complaint, restraining order or any other legal action involving, arrested for, charged with, or convicted of any felony, any criminal offense involving violence, abuse, neglect, fraud or larceny, or any offense that involves endangering the safety of others. You hereby authorize PetBacker to verify your representations and warranties herein, and you acknowledge that PetBacker reserves the right, but not the obligation, to verify such representations and warranties and to take action it deems appropriate in its sole discretion.

If you decide to use or access information provided by a third-party verification service offered through the Platform, you do hereby represent, understand and expressly agree that PetBacker offers this third-party verification service as a convenience and does not have control over or assume any responsibility for the quality, accuracy, or reliability of the third-party verification service and/or the information provided by the third-party verification service. In addition, you understand that PetBacker may review the information provided by the third-party verification service and that PetBacker retains the right to terminate your PetBacker Account based on the information. You affirm that all of the information you provide to PetBacker as part of these third-party verification services is correct, complete, and applicable to you.

Service Providers may choose whether to make the information obtained from third-party verification services public on PetBacker. If you decide to share any information from a third-party verification service publicly, you understand that the information in the report may factor into other party’s decisions to engage you as a Service Provider. You agree to indemnify and hold harmless PetBacker from any loss or liability that may result from your sharing this report publicly.

J. Fair Credit Reporting Act

PetBacker.com notifies you that it may, as part of your use of a third-party verification service, obtain a consumer report about you from a consumer reporting agency. Consumer reports may contain information on your character, general reputation, personal characteristics, and mode of living, including but not limited to consumer credit, criminal history, workers' compensation, driving, employment, military, civil, and educational data and reports. If you decide to use or access information provided by a third-party verification service offered through the Platform, you warrant that you will comply with all applicable consumer reporting laws. If you decide to access, use, or share information provided by a third-party verification service offered through the Platform with any other party (either through this Platform or otherwise), you agree to do so in accordance with applicable law and to indemnify and hold PetBacker harmless from any loss, liability, damage, or costs that may result from such access, use, or sharing of this information regardless of the cause. PetBacker does not assume and expressly disclaims any liability that may result from the use of information provided by a third-party verification service.

K. Copyright Infringement Take Down Procedure

PetBacker has established policies for dealing with alleged and actual copyright and trademark infringement. If you believe that your work has been copied and posted on the Platform in a way that constitutes copyright infringement and/or trademark infringement, please send the following information to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.: (i) identification of the copyrighted and/or trademarked work claimed to have been infringed, or, if multiple works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site; (ii) identification of the material that is claimed to be infringing or to be the subject of infringing activity and that is to be removed or access to which is to be disabled at the Platform, and information reasonably sufficient to permit PetBacker to locate the material.; (iii) a written statement that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright and/or trademark owner, its agent, or the law; (iv) information reasonably sufficient to permit PetBacker to contact you as the complaining party, such as an address, telephone number, and, if available, an electronic mail address at which you may be contacted; (v) an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive interest that is allegedly infringed; and (vi) a statement by you, made under penalty of perjury, that the information in your report is accurate and that you are the owner of the exclusive right or authorized to act on the behalf of the owner of the exclusive right. A statement by you comprised of the foregoing points is referred to herein as the “Notice.”

You acknowledge that if you fail to comply with all of the requirements, your Notice may not be valid. PetBacker will remove any infringing material, subject to the procedures outlined by Copyright act. Notwithstanding PetBacker's instructions above, you are solely responsible for ensuring that any Notice you provide to PetBacker complies with any legal requirement.

Please also note that for ANY copyright infringements of the Copyright Act, any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability. Only the intellectual property rights owner is permitted to report potentially infringing items through PetBacker's reporting system set forth above. If you are not the intellectual property rights owner, you should contact the intellectual property rights owner and they can choose whether to use the procedures set forth in these Terms of Use.

L. Modifications to or Termination of Platform

1. MODIFICATION OR CESSATION OF PLATFORM

PetBacker reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the Platform (or any part thereof) with or without notice and in its sole discretion. You agree that PetBacker shall not be liable to you or to any third party for any modification, suspension or discontinuance of PetBacker services.

2. TERMINATION BY PetBacker

You hereby acknowledge and agree that PetBacker, in its sole and absolute discretion, has the right (but not the obligation) to delete, terminate, or deactivate your Account, block your email or IP address, cancel the Platform or otherwise terminate your access to or participation in the use of the Platform (or any part thereof), or remove and discard any Submitted Content on the Platform ("Termination of Service"), immediately and without notice, for any reason, including without limitation, Account inactivity or if PetBacker believes or has reason to believe that you have violated any provision of the Terms of Use.

3. TERMINATION BY YOU

You may cancel your use of the Platform and/or terminate the Terms of Use with or without cause at any time by following the link in your Account under "Profile > Help Center" to "Deactivate Account."

4. EFFECT OF TERMINATION

Upon termination of your Account, your right to participate in the Platform, including, but not limited to, your right to offer or purchase Services and your right to receive any fees or compensation, including, without limitation, referral discounts, incentive bonuses, or other special offer rewards, shall automatically terminate. You acknowledge and agree that your right to receive any fees or compensation hereunder is conditional upon your proper use of the Platform, your adherence to the Terms of Use, the continuous activation of your Account, and your permitted participation in the Platform. In the event of Termination of Service, your Account will be disabled and you may not be granted access to your Account or any files or other data contained in your Account. Notwithstanding the foregoing, residual data may remain in the PetBacker system.

Unless PetBacker has previously canceled or terminated your use of the Platform (in which case subsequent notice by PetBacker shall not be required), if you provided a valid email address during registration, PetBacker will notify you via email of any such termination or cancellation, which shall be effective immediately upon PetBacker's delivery of such notice.

Upon Termination of Service, the following shall occur: all licenses granted to you hereunder will immediately terminate; and you shall promptly destroy all copies of PetBacker Data (as defined below), Marks (as defined below) and other content in your possession or control. You further acknowledge and agree that PetBacker shall not be liable to you or any third party for any termination of your access to the Platform. Upon Termination of Service, PetBacker retains the right to use any data collected from your use of the Platform for internal analysis and archival purposes, and all related licenses you have granted petbacker hereunder shall remain in effect for the foregoing purpose. In no event is PetBacker obligated to return any Submitted Content to you. Sections G, I, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, and X, shall survive expiration or termination of the Platform or your Account.

You agree to indemnify and hold PetBacker, and its officers, managers, members, affiliates, successor, assigns, directors, agents, Service Providers, suppliers, and employees harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees and court costs, made by any third party due to or arising out of the Termination of Service.

 

M. Intellectual Property Rights

1. PetBacker OWNS OR HOLDS THE LICENSES TO ALL DATA AND MARKS ON THE PLATFORM

The content on the Platform (exclusive of all Submitted Content), including without limitation, the text, software, scripts, graphics, photos, sounds, music, videos, interactive features and the like ("Data") and the trademarks, service marks and logos contained therein ("Marks"), are owned by PetBacker, subject to copyright and other intellectual property rights under Malaysia and foreign laws and international conventions. Other trademarks, names and logos on this Platform are the property of their respective owners.

Data on the Platform is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be used, copied, reproduced, distributed, transmitted, broadcast, displayed, sold, licensed, or otherwise exploited for any other purposes whatsoever without the prior written consent of the respective owners. PetBacker reserves all rights not expressly granted in and to the Platform and the Data. You agree not to use, copy, or distribute, any of the Data other than as expressly permitted herein, including any use, copying, or distribution of Submitted Content obtained through the Platform for any commercial purposes. If you download or print a copy of the Data for personal use, you must retain all copyright and other proprietary notices contained thereon. You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security features of the Platform or features that prevent or restrict use or copying of any Data or enforce limitations on use of the Platform or the Data therein.

2. PetBacker'S LICENSE TO YOU FOR THE USE OF DATA AND MARKS

The Platform contains PetBacker's Data and Marks, which are, or may become, protected by copyright, trademark, patent, trade secret and other laws, and PetBacker owns and retains all rights in the PetBacker Data and Marks. Subject to these Terms of Use, PetBacker hereby grants you a limited, revocable, nontransferable, nonsublicensable license to reproduce and display the PetBacker Data (excluding any software source code) solely for your personal use in connection with accessing and participating in the Platform.

The Platform may also contain Data of other users or licensors, which you shall not copy, modify, translate, publish, broadcast, transmit, distribute, perform, display, or sell.

PetBacker may authorize you to use an "Embeddable Player" feature, which you may incorporate into your own personal, non-commercial websites for use in accessing the materials on the Platform; provided, however, that you provide a link back to the Platform on any pages that contain the Embeddable Player. PetBacker reserves the right to discontinue any aspect of the Platform at any time.

N. PetBacker Fees

1. FEES INCURRED BY SERVICE PROVIDERS

Joining PetBacker, posting Services and viewing posted Services is free. PetBacker reserves the right at its sole discretion to charge fees to Service Providers for other services that PetBacker may provide, including but not limited to fees for contacting Service Users, responding to job leads generated by PetBacker, or conducting transactions with Service Users through PetBacker. PetBacker charges a service fee for booking transactions completed through PetBacker from 15% to 25%. All service users who requested for services from Service Provider with the PetBacker platform are required to make all payments through the platform. You are expressly agreeing that PetBacker is permitted to bill you for the applicable fees, any applicable tax and any other charges you may incur in connection with your use of this Platform and the fees will be billed to your credit card, PayPal or other payment method designated at the time you make a purchase or register for a fee-based service.

Service Provider must ensure they login at least once in a 6 month period to maintain the reduced Service Fee if it is below 25%. The Service Fee will reset to 25% if the account is inactive for more than 6 months regardless of the prior Service Fee.

PetBacker offers premium services to Service Providers for a fee and may in the future offer additional services, like advertising, tax preparation and bookkeeping, that Service Providers can also choose to purchase. PetBacker reserves the right to charge fees for these services at its sole discretion. The fees will not and are not provisioned for the purpose of monitoring of the performance or activites of its members, Service Providers and the pets under their care.

2. FEES INCURRED BY SERVICE USERS

Joining PetBacker, viewing posted Services, and requesting posted Services is free. PetBacker currently charges Service Users no fees for transactions completed on the Platform between Service Users and Services Providers. However, PetBacker reserves the right to charge a fee to Service Users in the future on a per-transaction basis, and reserves the right to do so in its sole discretion. Changes to this Fee Policy are effective after PetBacker has provided you with fourteen (14) days' notice by posting the changes on the Platform.

If applicable, you agree to pay all fees or charges to your Account based on PetBacker's fees, charges, and billing terms then in effect. If you do not pay on time or if PetBacker cannot charge your credit card, PayPal or other payment method for any reason, PetBacker reserves the right to either suspend or terminate your access to the Platform and account and terminate these Terms of Use. You are expressly agreeing that PetBacker is permitted to bill you for the applicable fees, any applicable tax and any other charges you may incur in connection with your use of this Platform and the fees will be billed to your credit card, PayPal or other payment method designated at the time you make a purchase or register for a fee-based service. If you cancel your Account at any time, you will not receive any refund. If you have a balance due on any account, you agree that PetBacker may charge such unpaid fees to your credit card or otherwise bill you for such unpaid fees.

3. TAXES

You understand that we are acting solely as an intermediary for the collection of rents and fees between a Service User and a Service Provider who choose to enter into an Agreement for Service. Because state and local tax laws vary significantly by locality, you understand and agree that you are solely responsible for determining your own tax reporting requirements in consultation with tax advisors, and that we cannot and do not offer tax advice to either Pet Service Providers or Service Users.

4. NON REFUND POLICY

All purchases on PetBacker are final and strictly non refundable. Purchases are delivered digitally immediately and may include:

 • Web directory listing
 • Access to a live chat module
 • Job leads
 • Web and social advertising (where applicable)

O. Negotiation of Terms of Service; Disputes Between Registered Users

1. NEGOTIATION WORKSHEET AND CONTRACT TEMPLATE

As a courtesy to Registered Users, to facilitate the negotiation and confirmation of the Agreement for Service, PetBacker provides a general framework for negotiating the terms of Service (e.g., rate, scope of work) ("Negotiation Worksheet"). Registered Users acknowledge and agree that (i) they are solely responsible for addressing all issues that exist now or may arise in the future in connection with the applicable Service; and (ii) it is solely up to such Registered Users, if they so desire, to enter into a signed, written contract, that addresses all of the relevant issues and memorializes the agreed upon Negotiation Worksheet.

You should not rely on the any information or resources contained on the Platform, including, without limitation, the Negotiation Worksheet, as a replacement or substitute for any professional, financial, legal or other advice or counsel. PetBacker makes no representations and warranties, and expressly disclaims any and all liability, concerning actions taken by a user following the information or using the resources offered or provided on or through the Platform, including, without limitation, the Negotiation Worksheet. In no way will PetBacker be responsible for any actions taken or not taken based on the information or resources provided on this Platform. If you have a situation that requires professional advice, you should consult a qualified specialist. Do not disregard, avoid or delay obtaining professional advice from a qualified specialist because of information or resources that are provided on this Platform, however provided.

2. PetBacker IS NOT A PARTY TO ANY SERVICE CONTRACT

Each Registered User hereby acknowledges and agrees that PetBacker is NOT a party to any oral or written Agreement for Service, Negotiation Worksheet, or any contract entered into between Registered Users in connection with any Service offered, directly or indirectly, through the Platform.

3. NO AGENCY OR PARTNERSHIP

No agency, partnership, joint venture, or employment is created as a result of the Terms of Use or your use of any part of the Platform, including without limitation, the Negotiation Worksheet or Agreement for Service. You do not have any authority whatsoever to bind PetBacker in any respect. All Service Providers are independent contractors. Neither PetBacker nor any users of the Platform may direct or control the day-to-day activities of the other, or create or assume any obligation on behalf of the other.

4. DISPUTES BETWEEN REGISTERED USERS

Subject to the provisions regarding disputes between Platform participants in connection with Feedback, your interactions with individuals and/or organizations found on or through the Platform, including payment of and performance of any Service, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such transactions or dealings, are solely between you and such individual or organization. You should take reasonable precautions and make whatever investigation or inquiries you deem necessary or appropriate before proceeding with any online or offline transaction with any third party, including without limitation, Service Providers and Service Users. We reserve the right, but have no obligation, to monitor disputes between you and other users.

You understand that deciding whether to use the Services of a Service Provider or provide Services to a Service User or use information contained in any Submitted Content, including, without limitation, Postings, Offers, Wants and/or Feedback, is your personal decision for which alone are responsible. You understand that PetBacker does not and cannot make representations as to the suitability of any individual you may decide to interact with on or through the Platform and/or the accuracy or suitability of any advice, information, or recommendations made by any individual.

The Pet Service Provider reserves the right to refuse or end a booking prior to the booking, after confirmation of the booking, or during the job period at any time should the Pet Owner provide inaccurate or misleading information of the pets or requirements of the pets prior to the confirmation of any booking. Payments for bookings that fall under this section will not be refundable for services that have already been rendered.

Any information and requirements provided on the Petbacker platform only up to the time of confirmation of booking will be used as a basis for decisions on disputes. Only communications via the platform chat will be considered for dispute resolution. Communication on other third party channels will not be considered as part of the contract between service provider, sitters, hosts and service user or pet owner.

By using the Site or Services, you agree that any legal remedy or liability that you seek to obtain for actions
or omissions of other users will be limited to a claim against the particular user or users who caused you harm. You agree not to attempt to impose liability on, or seek any legal remedy from PetBacker.

NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, YOU AGREE THAT PETBACKER SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR OPPORTUNITY LOSSES OR LIABLE FOR ANY LOSS, DAMAGE OF ANY SORT WHATSOEVER INCURRED AS THE RESULT OF ANY SUCH TRANSACTION OR DEALINGS. IF THERE IS A DISPUTE BETWEEN PARTICIPANTS ON THE PLATFORM, OR BETWEEN REGISTERED USERS OR ANY PLATFORM USER AND ANY THIRD PARTY, YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT PETBACKER IS UNDER NO OBLIGATION TO BECOME INVOLVED. IN THE EVENT THAT A DISPUTE ARISES BETWEEN YOU AND ONE OR MORE PLATFORM USERS, REGISTERED USERS OR ANY THIRD PARTY, YOU HEREBY RELEASE PETBACKER, ITS OFFICERS, MANAGERS, MEMBERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, ATTORNEYS, AGENTS, AND SUCCESSORS IN RIGHTS FROM ANY CLAIMS, DEMANDS, AND DAMAGES (ACTUAL AND CONSEQUENTIAL) OF EVERY KIND OR NATURE, KNOWN OR UNKNOWN, SUSPECTED OR UNSUSPECTED, FORESEEABLE OR UNFORESEEABLE, DISCLOSED OR UNDISCLOSED, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO SUCH DISPUTES AND/OR THE PLATFORM OR ANY SERVICE PROVIDED THEREUNDER. PETBACKER ALSO RESERVES THE RIGHT TO DISCLOSE OR INFORM OR BROADCAST TO RELATED OR RELEVANT PARTIES OF COMPLAINTS BY OTHER PLATFORM USERS FOR THE SAFETY OF THE COMMUNITY.

YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR YOUR INTERACTIONS WITH OTHER PETBACKER USERS. WE RESERVE THE RIGHT, BUT HAVE NO OBLIGATION, TO MONITOR DISPUTES BETWEEN YOU AND OTHER USERS.

Home pet boarding and other Pet Services provided are not appropriate for all pets, especially aggressive poorly socialized pets. You acknowledge that it is your sole responsibility, as a Service User, to determine if the applicable Service Provider-Provided Service is best for your pet and to select the Service Provider carefully. While certain Service Provider may receive positive assessments or comments by the Site or its users, PetBacker makes no representations or warranties regarding the quality, security or positive features of the Service Provider or the Service Provider's residence. PetBacker is not party to any agreement or transaction between Service User and Service Providers and, as such, cannot verify or otherwise authenticate any claims made by the Service Provider(including any medical certifications or insurance coverage held by the Service Provider). Moreover, it is incumbent upon you to share any and all relevant information, including but not limited to medical issues, allergies or other conditions, about your pet prior to engaging the Service Provider for pet boarding or other pet-care related services. As a Member, you acknowledge and agree that the entire risk arising out of your use of the Site, including listing and booking Service Provider-Provided Services, is entirely your own. You acknowledge and agree that, PetBacker is not liable for any damages associated with the administration of pet boarding or other Service Provider-Provided Services, which may include but are not limited to, bodily injury, mating with, or death to your pet (whether caused by the Service Provider, any family member, friend, pet or other affiliate of the Service Provider or any other third party). It is the sole responsibility of Service User to make decisions that are in the best interests of themselves and their pets. You agree not to attempt to impose liability on, or seek any legal remedy from PetBacker. You release PetBacker from any and all claims, demands, damages (actual, consequential, nominal, punitive, or otherwise), equitable relief, and any other legal, equitable, and administrative remedy, of every kind and nature, whether known or unknown, suspected or unsuspected, disclosed or undisclosed, past, present, or future, arising out of or in any way connected with your communication or interaction with other users on the Site or your experience as a Host, Sitter, Pet Owner, Service user or other Service Provider in connection with the Site.

5. COLLECTION OF PETS

Service users are required to collect the pet at a time and place agreed upon with the Pet Service Provider at the time of booking. In the event the pet is not collected at the said time and place, the Pet Service Provider receives the right to send the pet to a preferred adoption center, home or shelter e.g. SPCA, and it is strictly not the responsibility of PetBacker or the Pet Service Provider on any issues arising from the pet thereafter.

6. CANCELLATIONS AND REFUNDS

 • Cancellations by Service Provider. If a Service Provider cancels a Booking prior to or during the service period identified in the Booking, we will refund the fees paid by the Pet Owner for Pet Care Services not provided, as well as any service charge paid to PetBacker.com. Service Provider cancellations are taken seriously. If you are a Service Provider, you acknowledge that cancellation by you may result in a review of your account and, if we deem it appropriate, suspension or termination of your access to the PetBacker.com Service.
 • Reservation Guarantee. As more fully described on PetBacker.com’s Reservation Guarantee page, PetBacker.com uses all reasonable efforts to find replacement Service Providers when Service Providers cancel Bookings near the start date of the service period identified in the Booking. The availability of the Reservation Guarantee depends on the timing of the cancellation and the type of Pet Care Services provided; consult the Reservation Guarantee page for details. Generally, if the Reservation Guarantee applies and a Pet Owner accepts a new Booking with a replacement Service Provider, PetBacker.com will (with the limited exceptions described below) pay the cost difference between the original Booking and the new Booking, up to but not exceeding 12% of the total cost of the original Booking. However, if a Booking is cancelled by a Service Provider due to the Pet Owner’s failure to provide accurate or complete information regarding the pet or due to the pet’s aggressive behavior, the Pet Owner is responsible for the full cost of any new reservation.
 • Cancellations by Pet Owner. If a Pet Owner cancels a Booking prior to or during the service period specified in a Booking, we will refund fees in accordance with the cancellation policy selected by the Service Provider on the PetBacker.com Service. All Service Providers are required to select a cancellation policy prior to completing a Booking so that Pet Owners are aware of the cancellation policy prior to Booking.
 • Refunds for Substandard Services. If we determine in our reasonable discretion that a Service Provider has failed to provide Pet Care Services in accordance with our guidelines and policies on the Site or these terms then we may, in our reasonable discretion, cancel a Booking and issue a full or partial refund to a Pet Owner.
 • General Terms for Cancellations. If you wish to cancel a Booking, you should use the mechanisms available through the PetBacker.com Service to do so. For purposes of the policies and terms in this Section, the date of cancelation is the date a user cancels through the PetBacker.com Service, regardless of any separate communications between users outside of the PetBacker.com Service.
 • Payment Disputes; Payment Outside of the PetBacker.com Service. PetBacker.com issues payments to Service Providers 48 hours after completion of a Booking. Once these amounts have been disbursed, any further payment dispute are between the Pet Owner and Service Provider, and PetBacker.com has no obligation to mediate or facilitate any resolution. Further, PetBacker.com has no responsibility or liability with respect to any tips, bonuses, or other payments made outside of the PetBacker.com Service.

7. LOST/MISSING PETS

You agree that Petbacker will not be liable for any pets that have gone missing or lost when in the care or possession of the pet service provider. PetBacker will only assist by sponsoring for lost pet advertising up to a value equivalent to $100 for jobs that have been booked and paid via the PetBacker Platform. Any lost or missing pet must be reported to PetBacker within 24 hours of the incident.

P. Dispute Resolution

If a dispute arises between you and PetBacker, our goal is to provide you with a neutral and cost effective means of resolving the dispute quickly. Any subsequent bookings that is not booked via PetBacker will not be eligible for any dispute claims or support. You have 48 hours after the stipulated booking end date to raise any issues before we release the payment. Accordingly, you and PetBacker hereby agree that we will resolve any claim or controversy at law or equity that arises out of the Terms of Use or the Platform in accordance with this Section O or as we and you otherwise agree in writing. Before resorting to the filing of a formal lawsuit, we strongly encourage you to first contact us directly to seek a resolution via e-mail at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. We will consider reasonable requests to resolve the dispute through alternative dispute resolution procedures, such as mediation or arbitration, as alternatives to litigation. Only communications via the platform chat will be considered for dispute resolution. Communication on other third party channels will not be considered as part of the contract between sitter and parent.

1. GOVERNING LAW

The Terms of Use shall be governed in all respects by the laws of Malaysia, without reference to its conflict of law provisions. You agree that any claim or dispute you may have against PetBacker must be resolved by a court located in Malaysia.

Q. Advertisements

Aspects of the Platform and other PetBacker services may be supported by advertising revenue. As such, PetBacker may display advertisements and promotions on the service. The manner, mode and extent of advertising by PetBacker on the Platform are subject to change and the appearance of advertisements on the Platform does not necessarily imply endorsement by PetBacker of any advertised products or services. You agree that PetBacker shall not be responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred by you as a result of any such dealings or as the result of the presence of such advertisers on the Platform.

R. Third-party Links, Contact Forms and Phone Numbers

The Platform may provide, or third parties may provide, links, contact forms and/or phone numbers to other websites or resources, including, without limitation, social networking, blogging and similar websites through which you are able to log into the Platform using your existing account and log-in credentials for such third-party websites. Certain areas of the Platform may allow you to interact and/or conduct transactions with such third-party sites, and, if applicable, allow you to configure your privacy settings in your third-party site account to permit your activities on the Platform to be shared with your contacts in your third-party site account. Because PetBacker has no control over such sites and resources, you acknowledge and agree that PetBacker is not responsible for the availability of such external sites or resources, and is not responsible or liable for any content, advertising, products, goods or services on or available from such websites or resources. Unless expressly stated on the Platform, links to third-party sites should in no way be considered as or interpreted to be PetBacker's endorsement of such third-party sites or any product or service offered through them. You further acknowledge and agree that PetBacker shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, advertising, product, goods or services available on or through any such website or resource. The Third-party website may have different privacy policies and terms and conditions and business practices than petbacker. In certain situations, you may be transferred to a Third-party website through a link or connected to a Third-party resource by a contact form or phone but it may appear that you are still on this Platform or transacting with PetBacker. In these situations, you acknowledge and agree that the Third-party website terms and conditions and privacy policy apply in this situation. Your dealings and communications through the Platform with any party other than PetBacker are solely between you and such third party. Any complaints, concerns or questions you have relating to materials provided by third parties should be forwarded directly to the applicable third party.

 

S. Disclaimer of Warranties

YOU AGREE THAT YOUR USE OF THE PLATFORM SHALL BE AT YOUR OWN RISK. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, PETBACKER AND ITS OFFICERS, MANAGERS, MEMBERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SUCCESSORS, ASSIGNS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS, SUPPLIERS, AND AGENTS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, AND MAKE NO WARRANTIES, REPRESENTATIONS, OR GUARANTEES IN CONNECTION WITH THIS PLATFORM, THE SERVICES OFFERED ON OR THROUGH THIS PLATFORM, ANY DATA, MATERIALS, SUBMITTED CONTENT, RELATING TO THE QUALITY, SUITABILITY, TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION OR MATERIAL CONTAINED OR PRESENTED ON THIS PLATFORM, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE MATERIALS, DATA AND SUBMITTED CONTENT OF OTHER USERS OF THIS SITE OR OTHER THIRD PARTIES. UNLESS OTHERWISE EXPLICITLY STATED, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS PLATFORM, THE SERVICES OFFERED ON OR THROUGH THIS PLATFORM, DATA, MATERIALS, SUBMITTED CONTENT, AND ANY INFORMATION OR MATERIAL CONTAINED OR PRESENTED ON THIS PLATFORM IS PROVIDED TO YOU ON AN "AS IS," "AS AVAILABLE" AND "WHEREIS" BASIS WITH NO WARRANTY OF IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS. PetBacker DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTIES AGAINST ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF DATA, CONTENT, INFORMATION, MATERIALS, SUBSTANCE OF THE PLATFORM OR SUBMITTED CONTENT, ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN, ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE PLATFORM BY ANY THIRD PARTY, ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE PLATFORM, ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY, OR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND INCURRED AS A RESULT OF THE USE OF ANY DATA, CONTENT, INFORMATION, MATERIALS, SUBSTANCE OF THE PLATFORM OR SUBMITTED CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE VIA THE PLATFORM. PetBacker DOES NOT ENDORSE, WARRANT, GUARANTEE, OR ASSUME RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT OR SERVICE ADVERTISED OR OFFERED BY A THIRD PARTY THROUGH THE PLATFORM OR ANY HYPERLINKED SITE OR FEATURED IN ANY BANNER OR OTHER ADVERTISEMENT. PetBacker WILL NOT BE A PARTY TO OR IN ANY WAY BE RESPONSIBLE FOR MONITORING ANY TRANSACTION BETWEEN YOU AND ANY PARTY, INCLUDING THIRDPARTY SERVICE PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES. AS WITH THE USE OF ANY PRODUCT OR SERVICE, AND THE PUBLISHING OR POSTING OF ANY MATERIAL THROUGH ANY MEDIUM OR IN ANY ENVIRONMENT, YOU SHOULD USE YOUR BEST JUDGMENT AND EXERCISE CAUTION WHERE APPROPRIATE.

YOUR USE OF THE SERVICES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, YOUR INTERACTIONS AND DEALINGS WITH ANY SERVICE USERS OR SERVICE PROVIDERS IS AT YOUR SOLE RISK. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT PETBACKER.COM DOES NOT CHECK ANY PET SERVICE PROVIDER, SITTER, PET OWNER, OR OTHER USER’S BACKGROUND OR RECORD. PETBACKER.COM IS A REPUTATION-BASED SYSTEM. TAKE ADVANTAGE OF OTHER USER’S COMMENTS AND THIRD-PARTY REFERRALS ON PET SERVICE PROVIDERS AND SITTERS. USE COMMON SENSE. BE AWARE AND BE SAFE. OUR SERVICES ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. WE EXPRESSLY DISCLAIM, AND YOU WAIVE, ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. THE USE OF BADGES AND OTHER PROFILE ATTRIBUTES -- INCLUDING THOSE THAT REFERENCE THIRD PARTY ORGANIZATIONS -- ARE MEANT TO FACILITATE THE EXCHANGE OF INFORMATION AND DO NOT REPRESENT A WARRANTY OR ENDORSEMENT OF ANY KIND, FROM EITHER PETBACKER.COM OR ANY THIRD PARTIES. SOME JURISDICTIONS MAY PROHIBIT A DISCLAIMER OF WARRANTIES AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

T. Limitations of Liability

1. IN NO EVENT SHALL PETBACKER, OR ITS RESPECTIVE OFFICERS, MANAGERS, MEMBERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SUCCESSORS, ASSIGNS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS, SUPPLIERS, ATTORNEYS OR AGENTS, BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM ANY (I) ACCESS TO OR USE OF THE PLATFORM OR ANY SERVICES OFFERED BY ANY SERVICE PROVIDERS VIA THE PLATFORM, INCLUDING SERVICES PROVIDED PURSUANT TO AN AGREEMENT FORMED INDEPENDENTLY OF THE PLATFORM, WHETHER OR NOT AN AGREEMENT FOR SERVICE FORMED VIA THE PLATFORM IS IN EFFECT; (II) ERRORS, MISTAKES, OR INACCURACIES OF DATA, MARKS, CONTENT, INFORMATION, MATERIALS OR SUBSTANCE OF THE PLATFORM OR SUBMITTED CONTENT; (III) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO OR USE OF OUR SECURE SERVERS AND/OR ANY AND ALL PERSONAL INFORMATION AND/OR FINANCIAL INFORMATION STORED THEREIN; (IV) ANY BUGS, VIRUSES, TROJAN HORSES, OR THE LIKE WHICH MAY BE TRANSMITTED TO OR THROUGH THE PLATFORM BY ANY THIRD PARTY; (V) ANY INTERRUPTION OR CESSATION OF TRANSMISSION TO OR FROM THE PLATFORM; (VI) ANY ERRORS OR OMISSIONS IN ANY DATA, CONTENT, INFORMATION, MATERIALS OR SUBSTANCE OF THE PLATFORM OR SUBMITTED CONTENT; (VII) ANY FAILED NEGOTIATIONS FOR A SERVICE, ANY DISPUTES THAT ARISE DURING OR AFTER THE NEGOTIATION OF A SERVICE OR THE FORMATION OF A CONTRACT FOR A SERVICE, OR ANY OTHER DISPUTE THAT ARISES BETWEEN USERS OF THE PLATFORM; (VIII) ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY; OR (IX) ANY USE OF ANY DATA, MARKS, CONTENT, INFORMATION, MATERIALS OR SUBSTANCE OF THE PLATFORM OR SUBMITTED CONTENT POSTED, EMAILED, TRANSMITTED, OR OTHERWISE MADE AVAILABLE ON OR THROUGH THE PLATFORM, WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT PetBacker IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THE FOREGOING LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION.

2. IN NO EVENT SHALL THE TOTAL, AGGREGATE LIABILITY OF PETBACKER, OR ANY OF THE ABOVE-REFERENCED RESPECTIVE PARTIES, ARISING FROM OR RELATING TO THE PLATFORM, AND/OR SUBMITTED CONTENT EXCEED THE TOTAL AMOUNT OF FEES ACTUALLY PAID TO PetBacker BY YOU HEREUNDER.

YOU HEREBY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT PETBACKER SHALL NOT BE LIABLE FOR SUBMITTED CONTENT OR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT OF ANY THIRD PARTY AND THAT THE RISK OF HARM OR DAMAGE FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH YOU. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT PetBacker SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM OR RELATING TO ANY CONTRACT BETWEEN PLATFORM USERS ENTERED INTO INDEPENDENTLY OF THE PLATFORM.

THE PLATFORM MAY CONTAIN LINKS TO THIRD-PARTY WEBSITES THAT ARE NOT OWNED OR CONTROLLED BY PETBACKER. PETBACKER DOES NOT HAVE ANY CONTROL OVER, AND ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR, THE CONTENT, PRIVACY POLICIES, OR PRACTICES OF ANY THIRD-PARTY WEBSITES. IN ADDITION, PetBacker WILL NOT AND CANNOT CENSOR OR EDIT THE CONTENT OF ANY THIRD-PARTY SITE. BY USING THE PLATFORM, YOU EXPRESSLY RELIEVE PetBacker FROM ANY AND ALL LIABILITY ARISING FROM YOUR USE OF ANY THIRDPARTY WEBSITE. ACCORDINGLY, PLEASE BE ADVISED TO READ THE TERMS AND CONDITIONS AND PRIVACY POLICY OF EACH THIRD-PARTY WEBSITE THAT YOU VISIT, INCLUDING THOSE DIRECTED BY THE LINKS CONTAINED ON THE PLATFORM.

3. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DIRECT, INCIDENTAL, GENERAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES) EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, ARISING FROM OR RELATING TO:

(A) THE USE OR INABILITY TO USE OUR SERVICES;

(B) HARM OR DAMAGE TO YOUR PROPERTY OR PETS AS A RESULT OF USING OUR SERVICES;

(C) DISCLOSURE OF, UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR CONTENT;

(D) ANY HARM TO YOU CAUSED IN WHOLE OR PART BY A THIRD PARTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANOTHER USER OF THE SERVICES;

(E) STATEMENTS, CONDUCT OR OMISSIONS OF ANY SERVICE PROVIDER, HOST, SITTER, PET OWNER, USER, OR OTHER THIRD PARTIES ON OUR SERVICES; OR

(F) YOUR OR ANYONE ELSE'S CONDUCT OR ACTS IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SERVICES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FROM INTERACTIONS WITH OTHER USERS OF OUR SERVICES OR PERSONS INTRODUCED TO YOU BY OUR SERVICES, WHETHER ON-LINE OR OFF-LINE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

4. IN NO EVENT WILL OUR AGGREGATE LIABILITY TO YOU OR ANY THIRD PARTY IN ANY MATTER ARISING FROM OR RELATING TO WITH OUR SERVICES OR THESE TERMS EXCEED THE SUM OF ONE HUNDRED U.S. DOLLARS ($100). EACH PROVISION OF THESE TERMS THAT PROVIDES FOR A LIMITATION OF LIABILITY, DISCLAIMER OF WARRANTIES, LIQUIDATED DAMAGES, OR EXCLUSION OF DAMAGES IS TO ALLOCATE THE RISKS UNDER THESE TERMS BETWEEN THE PARTIES. THIS ALLOCATION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN THE PARTIES. EACH OF THESE PROVISIONS IS SEVERABLE AND INDEPENDENT OF ALL OTHER PROVISIONS OF THESE TERMS. THE LIMITATIONS IN THIS SECTION WILL APPLY EVEN IF ANY LIMITED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

3. FORCE MAJEURE

Neither PetBacker nor you shall be liable to the other for any delay or failure in performance under the Terms of Use, other than payment obligations, arising out of a cause beyond its control and without its fault or negligence. Such causes may include, but are not limited to fires, floods, earthquakes, strikes, unavailability of necessary utilities, blackouts, acts of God, acts of declared or undeclared war, acts of regulatory agencies, or national disasters.

 

U. Indemnification and Release

YOU AGREE TO DEFEND, INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS PETBACKER, AND ITS OFFICERS, MANAGERS, MEMBERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SUCCESSORS, ASSIGNS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS, SUPPLIERS, AND AGENTS, FROM AND AGAINST ANY AND ALL CLAIMS, DAMAGES, OBLIGATIONS, LOSSES, LIABILITIES, COSTS OR DEBT, AND EXPENSES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ATTORNEYS' FEES) ARISING FROM YOUR USE OF, ACCESS TO, AND PARTICIPATION IN THE PLATFORM; YOUR VIOLATION OF ANY PROVISION OF THE TERMS OF USE, INCLUDING THE PRIVACY POLICY; YOUR VIOLATION OF ANY THIRD-PARTY RIGHT, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY COPYRIGHT, PROPERTY, PROPRIETARY, INTELLECTUAL PROPERTY, OR PRIVACY RIGHT; OR ANY CLAIM THAT YOUR SUBMITTED CONTENT CAUSED DAMAGE TO A THIRD PARTY. THIS DEFENSE AND INDEMNIFICATION OBLIGATION WILL SURVIVE THESE TERMS OF SERVICE AND YOUR USE OF THE PLATFORM.

IF YOU HAVE A DISPUTE WITH ONE OR MORE PLATFORM USERS, YOU FOREVER RELEASE PETBACKER (AND ITS OFFICERS, MANAGERS, MEMBERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SUCCESSORS, ASSIGNS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, SERVICE PROVIDERS, SUPPLIERS, AGENTS, SUBSIDIARIES, AND EMPLOYEES) FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS AND DAMAGES (ACTUAL AND CONSEQUENTIAL) OF EVERY KIND AND NATURE, KNOWN AND UNKNOWN, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR USE OF THE PLATFORM AND/OR ANY SUBMITTED CONTENT.

YOU AGREE THAT ANY LEGAL REMEDY OR LIABILITY THAT YOU SEEK TO OBTAIN FOR ACTIONS OR OMISSIONS OF OTHER USERS WILL BE LIMITED TO A CLAIM AGAINST THE PARTICULAR USER OR USERS WHO CAUSED YOU HARM. YOU AGREE NOT TO ATTEMPT TO IMPOSE LIABILITY ON, OR SEEK ANY LEGAL REMEDY FROM PETBACKER.COM. YOU RELEASE PETBACKER.COM FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, DAMAGES (ACTUAL, CONSEQUENTIAL, NOMINAL, PUNITIVE, OR OTHERWISE), EQUITABLE RELIEF, AND ANY OTHER LEGAL, EQUITABLE, AND ADMINISTRATIVE REMEDY, OF EVERY KIND AND NATURE, WHETHER KNOWN OR UNKNOWN, SUSPECTED OR UNSUSPECTED, DISCLOSED OR UNDISCLOSED, PAST, PRESENT, OR FUTURE, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR COMMUNICATION OR INTERACTION WITH OTHER USERS ON THE SITE OR YOUR EXPERIENCE AS A PET SERVICE PROVIDER, SITTER, PET OWNER OR OTHER SERVICE PROVIDER IN CONNECTION WITH THE SITE.

THE TERMS OF USE, AND ANY RIGHTS AND LICENSES GRANTED HEREUNDER, MAY NOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED BY YOU, BUT MAY BE ASSIGNED BY PETBACKER WITHOUT RESTRICTION.

If you are a California resident, you waive California Civil Code Section 1542, which provides the following:

1. A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor.

If you are not a California resident, you waive your rights under any statute similar to California Civil Code section 1542 that governs your rights in the jurisdiction of your residence.

V. Exclusions and Limitations

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS OF SECTIONS Q AND R MAY NOT APPLY TO YOU.

W. No Third-party Beneficiaries

You agree that, except as otherwise expressly provided in the Terms of Use, there shall be no third-party beneficiaries to the Terms of Use.

X. Notice

You agree that PetBacker may provide you with notices, including those regarding changes to the Terms of Use, by email, regular mail, or postings on the Website.

Y. General Information

1. ENTIRE TERMS OF USE

The Terms of Use, together with the Privacy Policy and any other legal notices or Additional Policies published by PetBacker on the Platform, shall constitute the entire agreement between you and PetBacker concerning the Platform. If any provision of the Terms of Use is deemed invalid by a court of competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of the Terms of Use, which shall remain in full force and effect.

No waiver of any provision of this these Terms of Use shall be deemed a further or continuing waiver of such term or any other term, and PetBacker's failure to assert any right or provision under these Terms of Use shall not constitute a waiver of such right or provision.

2. STATUTE OF LIMITATIONS

You agree that any cause of action arising out of or related to the Platform must commence within one (1) year after the cause of action accrues. Otherwise, such cause of action is permanently barred.

3. SECTION HEADINGS

The section headings in the Terms of Use are for convenience only and have no legal or contractual effect.

0 answers235 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ คุกกี้ Open

This Privacy Policy is effective as of: 1st OCTOBER, 2016 PetBacker.com ("PetBacker") values your privacy. In this Privacy Policy ("Policy"),…

This Privacy Policy is effective as of: 1st OCTOBER, 2016

PetBacker.com ("PetBacker") values your privacy. In this Privacy Policy ("Policy"), we describe the information that we collect about you when you visit our website, https://petbacker.com, communication system or mobile application (the "Platform") and use the services available on the Platform ("Services"), and how we use and disclose that information.

If you have any questions or comments about the Privacy Policy, please contact us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. This Policy is incorporated into and is subject to the PetBacker Terms of Use, which can be accessed at www.petbacker.com/terms. Your use of the Website and/or Services and any personal information you provide on the Platform remains subject to the terms of the Policy and PetBacker's Terms of Use.

A. Collection of Your Personal Information

1. COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

We collect personal information from service professionals offering their products and services as well as from consumers searching for those service professionals. Both consumers and service professionals are required to create an account to be able to access certain portions of our Platform, such as to submit questions, participate in polls or surveys, to request a quote, to submit a bid in response to a quote, and request information. The type of personal information that we collect from you varies based on your particular interaction with our Platform.

Consumers: During the Account registration process, we will collect information such as your name, zip code, and email address. You also may provide us with your telephone number, mailing address, and demographic information (e.g., gender, age, political preference, education, race or ethnic origin, and other information relevant to user surveys and/or offers). We may also collect personal information that you post in your Offer, Profile, Wants, or Feedback, and any comments or discussions you post in any blog, chat room, or other correspondence site on the Platform, or any comments you provide during dispute resolution with other users of the Platform.

Service Professionals: If you are a service professional and would like to post any information about yourself, we will require you to register for an Account. During the Account registration process, we will collect your business name, telephone number, address, zip code, travel preferences, a description of your services, a headline for your profile, first and last name, and email address. In addition, you may, but are not required to, provide other content or information about your business, including photographs and videos. We also may collect payment information, such as credit card information, from you.

If we deem it necessary, in our sole and absolute discretion, we may also ask for and collect supplemental information from third parties, such as information about your credit from a credit bureau (to the extent permitted by law), or information to verify any identification details you provide during registration.

2. COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION FROM SOCIAL NETWORKING SITES

You may log into our Platform through your Facebook account. If you do so, you must enter the email address and password that you use for your Facebook account. We will ask that you grant us permission to access and collect your Facebook basic information (this includes your name, profile picture, gender, networks, user IDs, list of friends, date of birth, email address, and any other information you have set to public on your Facebook account). If you allow us to have access to this information, then we will have access to this information even if you have chosen not to make that information public.

We store the information that we receive from Facebook with other information that we collect from you or receive about you.

Facebook controls the information it collects from you. For information about how Facebook may use and disclose your information, including any information you make public, please consult Facebook's privacy policy. We have no control over how any third party site uses or discloses the personal information it collects about you.

3. COLLECTION OF AUTOMATIC INFORMATION, USE OF COOKIES AND OTHER TRACKING DEVICES

The Personal Data are provided to PetBacker therefore expressly and voluntarily by the User. The Personal Data can be obtained by PetBacker by:

a. accessing the Service, and/or

b. using Cookies.

Data obtained by PetBacker by placing Cookies in the Observer or the User device are not used to identify the Observer or the User through these data, but to allow PetBacker to draw up statistics regarding the use of the Platform.

The User is responsible for ensuring the accuracy of the Personal Data submitted to the Platform. Inaccurate information will affect the User’s ability to access the Platform and PetBacker’s ability to contact the User as described in this Privacy Policy.

a. We and our third party service providers, which include ad networks, use cookies, web beacons, and other tracking technologies to collect information about your use of our Platform and Services, such as your browser type, your ISP or operating system, your domain name, your access time, the URL of the previous website you visited, your page views, your IP address, and the type of device that you use. We also track how frequently you visit our Platform and use our Services. We use this information (including the information collected by our third party service providers) for Platform analytics (including to determine which portions of our Platform are used most frequently, what our users like/do not like), to assist us in determining relevant advertising (both on and off our Platform), to evaluate the success of our advertising campaigns, and as otherwise described in this policy. Currently, we do not honor browser requests not to be tracked.

b. Geo-location Information – IP address of the User’s device or mobile device’s GPS (to offer an improved User’s experience) - most mobile devices allow the User to control or disable the use of location services for applications in the device’s settings menu. PetBacker may also collect this information even when the User is not using the Platform if this connection is enabled through the settings or device permissions;

c. Usage Information – information about the User’s interaction with the Platform such as the pages or content the User views, the User’s searches for listings, bookings the User have made and other actions on the Platform;

d. Log Data and Device Information - log data and device information such as details about how a person has used the Platform, IP address of the used device, browser type or the webpage software information a person has visited before coming to the Platform, access dates and times, hardware and software information, device event information, unique identifiers and Cookies data (collected when a person accesses and uses the Platform even without creating an Account or log in) – this information is used to verify that visitors of the Platform meet the criteria required to process their requests.

e. Cookies. We and our third party service providers collect information from you by using cookies. A cookie is a small file stored on user's computer hard drive containing information about the user. The cookie helps us analyze web traffic or informs you about your use of a particular website. Cookies allow web applications to respond to you as an individual, tailoring its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences. When you visit the Platform, we may send one or more cookies (i.e., a small text file containing a string of alphanumeric characters) to your computer that identifies your browser.

Some of these cookies may be connected to third-party companies or websites. The terms of use of such cookies are governed by this Policy and the privacy policy of the relevant thirdparty company or website. For example, Google measures the performance of advertisements by placing cookies on your computer when you click on ads. If you visit the Platform when you have such cookies on your computer, we and Google will be able to tell that you saw the ad delivered by Google. The terms of use of these cookies are governed by this Policy and Google's Privacy Policy.

Disabling Cookies. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you disable cookies you may be prevented from taking full advantage of the Platform because it may not function properly if the ability to accept cookies is disabled.

f. Clear GIFs, pixel tags and other technologies. Clear GIFs are tiny graphics with a unique identifier, similar in function to cookies. In contrast to cookies, which are stored on your computer's hard drive, clear GIFs are embedded invisibly on web pages. We may use clear GIFs (a.k.a. web beacons, web bugs or pixel tags), in connection with our Platform to, among other things, track the activities of Platform visitors, help us manage content, and compile statistics about Platform usage. We and our third party service providers also use clear GIFs in HTML emails to our customers, to help us track email response rates, identify when our emails are viewed, and track whether our emails are forwarded.

g. Payment Transaction Information – information about the payment instrument used by the User for payment transactions through the Platform, date and time of the transaction, payment amount, payment instrument expiration date and billing postcode, the User’s PayPal email address, the User’s IBAN information, the User’s address and other details related to the transaction.

B. How petbacker Uses the Information We Collect

1. HOW PERSONAL INFORMATION IS USED

We collect your personal information and aggregate information about the use of our Platform and Services to better understand your needs and to provide you with a better Platform experience. Specifically, we may use your personal information for any of the following reasons: To provide our Services to you, including registering you for our Services, verifying your identity and authority to use our Services, and to otherwise enable you to use our Platform and our Services;

 • For customer support and to respond to your inquiries;
 • For internal record-keeping purposes;
 • To process billing and payment, including sharing with PayPal or other third party payment gateways in connection with Platform and/or PetBacker's products and Services;
 • To improve and maintain our Platform and our Services (for example, we track information entered through the "Search" function; this helps us determine which areas of our Platform users like best and areas that we may want to enhance; we also will use for trouble-shooting purposes, where applicable);
 • To periodically send promotional emails to the email address you provide regarding new products from PetBacker, special offers from PetBacker or other information about PetBacker that we think you may find interesting;
 • To contact you via email, telephone, facsimile or mail, or, where requested, by text message, to deliver certain services or information you have requested;
 • For PetBacker's market research purposes, including, but not limited to, the customization of the Platform according to your interests;
 • We may use your demographic information (i.e., age, postal code, residential and commercial addresses, and other various data) to more effectively facilitate the promotion of goods and services to appropriate target audiences and for other research and analytical purposes; To resolve disputes, to protect ourselves and other users of our Platform and Services, and to enforce our Terms of Use;
 • We also may compare personal information collected through the Platform and Services to verify its accuracy with personal information collected from third parties; and
 • We may combine aggregate data with the personal information we collect about you.

 

C. Electronic Newsletters, Invitations, Polls and Surveys

At our sole discretion, PetBacker may offer any of the following free services on the Platform, which you may select to use or receive at your option. Certain of the following services may require you to provide additional personal information as detailed below:

1. ELECTRONIC NEWSLETTERS

We may offer a free electronic newsletter to users. We will gather the email addresses of users who sign up for PetBacker for the newsletter mailing list. Users may remove themselves from this mailing list by opting out of receiving newsletters during the registration process, by following the link provided in each newsletter that points users to a subscription management page where the user can unsubscribe from receiving newsletters or by changing their preferences in their Profile Settings page.

2. "SEND TO A FRIEND"

Our Platform users can voluntarily choose to electronically forward a link, page, or document to someone else by clicking "send to a friend." To do so, the user must provide his or her email address, as well as the email address of the recipient. The user's email address is used only in the case of transmission errors and, of course, to let the recipient know who sent the email. The information is not used for any other purpose.

3. POLLING

We may offer interactive polls to users so they can easily share their opinions with other users and see what our audience thinks about important issues, Services, and/or the Platform. Opinions or other responses to polls are aggregated and are not identifiable to any particular user. We may use a system to "tag" users after they have voted, so they can vote only once on a particular question. This tag is not correlated with information about individual users.

4. SURVEYS

We may conduct user surveys from time to time to better target our content to our Platform users. We will not share individual responses from these surveys with any third party. We will share aggregate data with third party service providers, partners, and other third parties. We also will post aggregate data containing survey responses on our Platform; that data may be viewed and downloaded by other users of our Platform.

 

D. Children's Privacy

Our Services are not designed for children under 13. If we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we will delete such information from our systems.

 

E. Security

We employ procedural and technological security measures, which are reasonably designed to help protect your personal information from unauthorized access or disclosure. PetBacker may use encryption, passwords, and physical security measures to help protect your personal information against unauthorized access and disclosure. No security measures, however, are 100% complete. Therefore, we do not promise and cannot guarantee, and thus you should not expect, that your personal information or private communications will not be collected and used by others. You should take steps to protect against unauthorized access to your password, phone, and computer by, among other things, signing off after using a shared computer, choosing a robust password that nobody else knows or can easily guess, and keeping your log-in and password private. PetBacker is not responsible for the unauthorized use of your information nor for any lost, stolen, compromised passwords, or for any activity on your Account via unauthorized password activity.

 

F. Disclosure

We may share the information that we collect about you, including your personal information, as follows:

1. INFORMATION DISCLOSED TO PROTECT US AND OTHERS

We may disclose your personal information to prevent an emergency, protect or enforce our rights, enforce our Terms of Use and/or to protect the safety of users of our Platform and our Services or protect or enforce the rights of a third party, or as required by law.

2. INFORMATION DISCLOSED TO THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS AND BUSINESS PARTNERS

We may contract with various third parties for the provision and maintenance of the Platform, Services and our business operations, and PetBacker may need to share your personal information and data generated by cookies and aggregate information (collectively, "information") with these vendors and service agencies. For example, we may provide your information to a credit card processing company to process your payment. The vendors and service agencies will not receive any right to use your personal information beyond what is necessary to perform its obligations to provide the Services to you. If you complete a survey, we also may share your information with the survey provider; if we offer a survey in conjunction with another entity, we also will disclose the results to that entity.

3. DISCLOSURE TO NON-AFFILIATED THIRD PARTIES IN FURTHERANCE OF YOUR REQUEST

Your request for services may be shared with third party websites with whom we have a contractual relationship in order to provide your request with maximum exposure. The post on the third party website will include the details of your request, including your location, but will not include your last name. Interested bidders, however, will be able to click on your request on such third party site, and will be directed to our Platform where they will have access to your first name and the first letter of your last name, as would any other service provider on our Platform interested in bidding on your request.

4. DISCLOSURE TO OTHER USERS OF OUR PLATFORM

If you are a service professional, the information that you post (other than your payment information) is available to other users of our Platform and our Services. Comments that users post to our Platform also will be available to other visitors to our Platform (see our discussion of User Generated Content below). In addition, we will post the results (in aggregate form) of surveys to our Platform. If you are a consumer, your first name plus first initial of your last name, zip code, as well as the details of your request, are available to all visitors to our Platform. Bidding professionals also will be permitted to see the consumer's full name and telephone number.

5. INFORMATION DISCLOSED TO LAW ENFORCEMENT OR GOVERNMENT OFFICIALS

We will disclose your information, including, without limitation, your name, city, state, telephone number, email address, user ID history, quoting and listing history, and fraud complaints, to law enforcement or other government officials if we are required to do so by law, regulation or other government authority or otherwise in cooperation with an investigation of a governmental authority.

6. IN THE EVENT OF A CHANGE OF CONTROL OR BANKRUPTCY

In the event that PetBacker undergoes a change in control, including, without limitation, a merger or sale of all or substantially all of PetBacker's assets to which this Platform relates or other corporate reorganization in which PetBacker participates, and is thus merged with or acquired by a third party entity (a "Successor"), PetBacker hereby reserves the right to transfer the information we have collected from the users of the Platform and/or Services to such Successor.

In addition, in the event of PetBacker's bankruptcy, reorganization, receivership, or assignment for the benefit of creditors, or the application or laws or equitable principles affecting creditors' rights generally, PetBacker may not be able to control how your information is transferred, used, or treated and reserves the right to transfer the information we have collected from the users of the Platform and/or Services to non-affiliated third parties in such event.

7. INFORMATION DISCLOSED AT YOUR REQUEST

We may share your personal information with other Registered Users to whom you explicitly ask us to send your information or if you explicitly consent to such disclosure upon receipt of a specific Service. For instance, when you contract for a specific Service with another Registered User, PetBacker will send that Registered User a notice that includes the personal information that you have chosen to allow PetBacker to reveal to users with whom you contract.

 

G. Links to External Websites

The Platform may contain links to other websites or resources over which PetBacker does not have any control. Such links do not constitute an endorsement by PetBacker of those external websites. You acknowledge that PetBacker is providing these links to you only as a convenience, and further agree that PetBacker is not responsible for the content of such external websites. We are not responsible for the protection and privacy of any information which you provide while visiting such external websites and such sites are not governed by this Policy. Your use of any external website is subject to the terms of use and privacy policy located on the linked to external website.

 

H. Updating, Deleting and Correcting Your Personal Information

You may choose to restrict the collection or use of your personal information in the following ways:

You can review, correct and delete your personal information by logging into the Platform and navigating to edit profile page in "My Profile" You must promptly update your personal information if it changes or is inaccurate. Typically, we will not manually alter your personal information because it is very difficult to verify your identity remotely. Nonetheless, upon your request we will close your Account and remove your personal information from view as soon as reasonably possible, based on your Account activity and in accordance with applicable law. We do retain information from closed Accounts in order to comply with the law, prevent fraud, collect any fees owed, resolve disputes, troubleshoot problems, assist with any investigations of any Registered User, enforce our Terms of Use, and take any other actions otherwise permitted by law that we deem necessary in our sole and absolute discretion. You should understand, however, that once you publicly post a Request, Offer, Want, Feedback, or any other information onto the Platform, you may not be able to change or remove it. Once we have deleted or removed your Account, you agree that PetBacker shall not be responsible for any personal information that was not included within your deleted and/or removed Account that remains on the Platform.

 

I. What Choices Do I Have Regarding Use of My Personal Information?

We may send periodic promotional or informational emails to you. You may opt-out of such communications by following the opt-out instructions contained in the email. Please note that it may take up to 10 business days for us to process opt-out requests. If you opt-out of receiving emails about recommendations or other information we think may interest you, we may still send you emails about your Account or any Services you have requested or received from us.

 

J. Third-Party Ad Networks

We participate in third party ad networks that may display advertisements on other websites based on your visits to our Site as well as other websites. This enables us and these third parties to target advertisements by displaying ads for products and services in which you might be interested. Third party ad network providers, advertisers, sponsors and/or traffic measurement services may use cookies, JavaScript, web beacons (including clear GIFs), Flash LSOs and other technologies to measure the effectiveness of their ads and to personalize advertising content to you. These third party cookies and other technologies are governed by each third party's specific privacy policy, not this one. We may provide these third-party advertisers with information about your usage of our Site and our services, as well as aggregate or non-personally identifiable information about visitors to our Site and users of our service.

 

K. Your Full Name and Use of PetBacker Information

1. YOUR FULL NAME

As a Registered User of the Platform you will select a Full Name during the registration process. All of your activities on the Platform will be traceable to your Full Name. Certain other people, including other Registered Users with whom you have transacted business via the Platform, can see a large part of your activity on the Platform. If you book a service with a Registered User, cancel a scheduled service with a Registered User, receive an offer on your posted service from a Registered User, or have posted a service, PetBacker may send a notice to you or the appropriate Registered User that includes your Full Name. Thus, if you associate your real name with your Full Name, the people to whom you have revealed your name may be able to personally identify your Platform activities.

2. USING INFORMATION FROM PETBACKER

The Platform facilitates your sharing of personal information with others in order to negotiate, provide, and use the Services. If you agree to contract for a service with another Registered User, you may need to reveal your name, email, phone number, or personal address to that individual so that the service may be performed. Please respect the privacy of others. You agree to use the information of other users solely for the following purposes: (a) PetBacker-transaction-related purposes; and (b) using Services offered through the Platform.

3. ACCOUNT PROTECTION

Your password is the key to your Account. When creating your password you should use unique numbers, letters, special characters, and combinations thereof. In addition, DO NOT disclose your password to anyone. If you do share your password or your personal information with others, you are solely responsible for all actions taken via your Account. If you lose control of your password, you may lose substantial control over your personal information and be subject to legally binding actions taken on your behalf. Thus, IF YOUR PASSWORD HAS BEEN COMPROMISED FOR ANY REASON, YOU MUST IMMEDIATELY NOTIFY petbacker TO CHANGE YOUR PASSWORD.

 

L. User Generated Content

We invite you to post content on our Platform, including your comments, feedback, pictures, and any other information that you would like to be available on our Platform. If you post content to our Platform, all of the information that you post will be available to all visitors to our Platform. If you post your own content on our Platform or Services, your posting may become public and PetBacker cannot prevent such information from being used in a manner that may violate this Policy, the law, or your personal privacy.

 

M. Privacy Policy Updates

THIS POLICY IS CURRENT AS OF THE EFFECTIVE DATE SET FORTH ABOVE. PETBACKER MAY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, CHANGE THIS POLICY FROM TIME TO TIME BY UPDATING THIS DOCUMENT. PETBACKER WILL POST ITS UPDATED POLICY ON THE PLATFORM ON THIS PAGE. PETBACKER ENCOURAGES YOU TO REVIEW THIS POLICY REGULARLY FOR ANY CHANGES. YOUR CONTINUED USE OF THIS PLATFORM AND/OR CONTINUED PROVISION OF PERSONAL INFORMATION TO US WILL BE SUBJECT TO THE TERMS OF THE THEN-CURRENT POLICY.

 

N. Notice to Non-United States Users

Our computer systems are currently based in the United States with Disaster Recovery in United States, so your personal data will be processed by us in United States where data protection and privacy regulations may not offer the same level of protection as in other parts of the world. If you create an Account with the Platform as a visitor from outside United States, by using the Platform, you agree to this Policy and you consent to the transfer of all such information to the United States, which may not offer an equivalent level of protection of that required in other countries, and to the processing of that information as described in this Policy.

O. Legal information and how to contact us

Under the EU General Data Protection Regulation (GDPR) we have to say who the ‘controller’ is for services provided through our sites. The controller is the department responsible for protecting information and, in our case, is the PetBacker Data Protection Team, by emailing us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

If you would like to exercise your data subject rights or have any questions about this Privacy Policy, please address your request to the ‘Data Protection Team’ at the email above.

0 answers217 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

ความรับผิดชอบของสมาชิก Open

บริการฝากเลี้ยงตามบ้านและบริการดูแลสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไม่ได้เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ดุร้าย คุณต้องรับทราบว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในฐานะสมาชิก เพื่อตรวจสอบว่าบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดนั้นสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณหรือไม่ และเลือกผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงอย่างรอบคอบ ในขณะที่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงบางรายอาจได้รับการประเมินหรือรีวิวในเชิงบวกจากเว็บไซต์หรือผู้ใช้งาน PetBacker ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยหรือคุณสมบัติในเชิงบวกของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือที่อยู่อาศัยของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง PetBacker ไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อตกลงหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างสมาชิกและผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง (รวมถึงหนังสือรับรองทางการแพทย์ นอกจากนี้คุณยังต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ และทั้งหมดรวมถึง แต่ยกเว้นเฉพาะปัญหาทางการแพทย์โรคภูมิแพ้หรือเงื่อนไขอื่น…

บริการฝากเลี้ยงตามบ้านและบริการดูแลสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไม่ได้เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ดุร้าย คุณต้องรับทราบว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในฐานะสมาชิก เพื่อตรวจสอบว่าบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมที่สุดนั้นสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณหรือไม่ และเลือกผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงอย่างรอบคอบ ในขณะที่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงบางรายอาจได้รับการประเมินหรือรีวิวในเชิงบวกจากเว็บไซต์หรือผู้ใช้งาน PetBacker ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยหรือคุณสมบัติในเชิงบวกของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือที่อยู่อาศัยของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง

PetBacker ไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อตกลงหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างสมาชิกและผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและดังนั้นจึงไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง (รวมถึงหนังสือรับรองทางการแพทย์ นอกจากนี้คุณยังต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ และทั้งหมดรวมถึง แต่ยกเว้นเฉพาะปัญหาทางการแพทย์โรคภูมิแพ้หรือเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของคุณก่อนที่จะให้ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงมีส่วนร่วมในการฝากเลี้ยงค้างคืนสัตว์เลี้ยงหรือบริการอื่น ๆ ในฐานะสมาชิกคุณรับทราบและยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึงการลงรายการและจองบริการผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงเป็นการตัดสินใจของคุณเอง

คุณรับทราบและยอมรับว่า PetBacker ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงหรือบริการดูแลสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง (ไม่ว่าจะเกิดจากผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง สมาชิกในครอบครัวเพื่อนสัตว์เลี้ยงหรือ บริษัท ในเครืออื่น ๆ ของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ) มันเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในการตัดสินใจที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตนเองและสัตว์เลี้ยงของพวกเขา

0 answers243 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0