คำถามที่พบบ่อย: ความคุ้มครองพิเศษ

PetBacker คิดค่าธรรมเนียมในการประกันนี้หรือไม่? Open

PetBacker ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการประกันภัยสัตว์เลี้ยงนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อประกันจากพันธมิตรประกันภัยที่ของเราด้วยอัตราที่ถูกกว่า ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันหากคุณคิดว่าสัตว์เลี้ยงของคุณต้องการ

PetBacker ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการประกันภัยสัตว์เลี้ยงนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อประกันจากพันธมิตรประกันภัยที่ของเราด้วยอัตราที่ถูกกว่า ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันหากคุณคิดว่าสัตว์เลี้ยงของคุณต้องการ

0 answers225 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

ฉันจะส่งการเรียกร้องการคุ้มครองระดับพรีเมียมของ PetBacker ได้อย่างไร? Open

ส่งอีเมลถึงเราพร้อมกับให้ข้อมูลดังต่อไปนี้: หมายเลขอ้างอิงของการจองที่จ่ายผ่าน PetBacker วันที่และสถานที่ของเหตุการณ์ ชื่อของสัตว์เลี้ยง ช่ือและข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง  คำอธิบายรายละเอียดของสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุ ภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บและค่ารักษาสัตว์ รายละเอียดการติดต่อของสัตว์แพทย์ที่ต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง หมายเลขประกันภัยสัตว์เลี้ยงของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง (ถ้ามี) จะต้องแจ้ง PetBacker ภายใน 1 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจองเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ประกันครอบคลุม คุณอาจสนใจในสิ่งนี้ อะไรบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง?…

ส่งอีเมลถึงเราพร้อมกับให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • หมายเลขอ้างอิงของการจองที่จ่ายผ่าน PetBacker
 • วันที่และสถานที่ของเหตุการณ์
 • ชื่อของสัตว์เลี้ยง
 • ช่ือและข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง 
 • คำอธิบายรายละเอียดของสถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุ
 • ภาพถ่ายสัตว์เลี้ยงที่ได้รับบาดเจ็บและค่ารักษาสัตว์
 • รายละเอียดการติดต่อของสัตว์แพทย์ที่ต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
 • หมายเลขประกันภัยสัตว์เลี้ยงของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง (ถ้ามี)

จะต้องแจ้ง PetBacker ภายใน 1 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจองเกี่ยวกับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ประกันครอบคลุม

คุณอาจสนใจในสิ่งนี้

อะไรบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง?

ฉันควรทำอย่างไร ก่อนส่งการเรียกร้องการคุ้มครองระดับพรีเมียม??

จะใช้เวลาดำเนินการนานเท่าไหร่ในการเรียกร้องของฉัน?

0 answers187 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรทำอย่างไรหาก สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการ บาดเจ็บ? Open

- เราขอแนะนำให้ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงของ PetBacker ขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูล (รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ) และการติดต่อฉุกเฉินก่อนเริ่มจองบริการเพื่อให้ทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมและในกรณีที่เจ้าของไม่พร้อมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ - ในกรณีที่เกิดเกตการณ์ไม่คาดคิดที่สัตว์เลี้ยงที่เป็นแขกจะได้รับบาดเจ็บ ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงควรพยายามติดต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือติดต่อฉุกเฉินก่อนที่จะทำการรักษาใด ๆ - ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงควรพยายามแก้ไขปัญหาโดยตรงกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและแขก ควร/สามารถ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 • - เราขอแนะนำให้ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงของ PetBacker ขอให้ลูกค้ากรอกข้อมูล (รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ) และการติดต่อฉุกเฉินก่อนเริ่มจองบริการเพื่อให้ทุกคนได้รับการเตรียมพร้อมและในกรณีที่เจ้าของไม่พร้อมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ
 • - ในกรณีที่เกิดเกตการณ์ไม่คาดคิดที่สัตว์เลี้ยงที่เป็นแขกจะได้รับบาดเจ็บ ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงควรพยายามติดต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือติดต่อฉุกเฉินก่อนที่จะทำการรักษาใด ๆ
 • - ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงควรพยายามแก้ไขปัญหาโดยตรงกับเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและแขก ควร/สามารถ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
0 answers188 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

ฉันควรทำอย่างไรก่อนส่งการเรียกร้องการคุ้มครองระดับพรีเมียม? Open

ในกรณีที่ไม่คาดคิดที่สัตว์เลี้ยงของแขกได้รับบาดเจ็บ ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงจะพยายามติดต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือติดต่อฉุกเฉินก่อนที่จะทำการรักษาใด ๆ ในกรณีที่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือ PetBacker ไม่สามารถติดต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง (เช่น เนื่องจากพวกเขาเดินทางไปต่างประเทศ) นั่นหมายความว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงยอมรับว่าหากสัตว์เลี้ยงของพวกเขาต้องการได้รับการรักษาใดๆเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะคืนเงินให้แก่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงเพื่อ การรักษาที่จำเป็นใด ๆ หากเป็นไปได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้ประกันสัตว์เลี้ยงของตัวเองก่อนเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายของการรักษาให้กับสัตว์เลี้ยง ในกรณีที่ถูกปฏิเสธโดย บริษัท ประกันภัยเจ้าของสัตว์เลี้ยง หรือหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีประกันสัตว์เลี้ยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องจ่ายเงินค่าสัตวแพทย์ให้ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและจะได้รับสิทธิเรียกร้องค่าคุ้มครองสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมกับ PetBacker ตรวจสอบว่าอะไรที่มีสิทธิ์ได้รับการเรียกร้องคุ้มครองระดับพรีเมียม ที่นี่.
 • ในกรณีที่ไม่คาดคิดที่สัตว์เลี้ยงของแขกได้รับบาดเจ็บ ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงจะพยายามติดต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือติดต่อฉุกเฉินก่อนที่จะทำการรักษาใด ๆ
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือ PetBacker ไม่สามารถติดต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง (เช่น เนื่องจากพวกเขาเดินทางไปต่างประเทศ) นั่นหมายความว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงยอมรับว่าหากสัตว์เลี้ยงของพวกเขาต้องการได้รับการรักษาใดๆเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะคืนเงินให้แก่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงเพื่อ การรักษาที่จำเป็นใด ๆ
 • หากเป็นไปได้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้ประกันสัตว์เลี้ยงของตัวเองก่อนเพื่อคืนเงินค่าใช้จ่ายของการรักษาให้กับสัตว์เลี้ยง ในกรณีที่ถูกปฏิเสธโดย บริษัท ประกันภัยเจ้าของสัตว์เลี้ยง หรือหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่มีประกันสัตว์เลี้ยงเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องจ่ายเงินค่าสัตวแพทย์ให้ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงและจะได้รับสิทธิเรียกร้องค่าคุ้มครองสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมกับ PetBacker
 • ตรวจสอบว่าอะไรที่มีสิทธิ์ได้รับการเรียกร้องคุ้มครองระดับพรีเมียม ที่นี่.
0 answers225 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

ใครบ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง? Open

-สัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการที่อยู่ในเงื่อนไขทางการแพทย์ หรืออยู่ในการรักษาใดๆหรือก้าวร้าวโดยธรรมชาติ - นี่คือเหตุผลว่าทำไมการได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากเจ้าของสัตว์เลี้ยงก่อนให้พวกเขาใช้บริการของคุณหรือก่อนทำการจอง! - สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการที่ถูกกำหนดให้เป็นสุนัขอันตรายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดูแลสุนัขที่เป็นอันตรายดังกล่าว เช่น Pit Bull Terrier, Basset Griffon Vendeen, Tibetan, Mastiff, Staffordshire Terrier, Bouvier des Flandres, Leonberger,…

-สัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการที่อยู่ในเงื่อนไขทางการแพทย์ หรืออยู่ในการรักษาใดๆหรือก้าวร้าวโดยธรรมชาติ - นี่คือเหตุผลว่าทำไมการได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากเจ้าของสัตว์เลี้ยงก่อนให้พวกเขาใช้บริการของคุณหรือก่อนทำการจอง!

- สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการที่ถูกกำหนดให้เป็นสุนัขอันตรายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดูแลสุนัขที่เป็นอันตรายดังกล่าว เช่น Pit Bull Terrier, Basset Griffon Vendeen, Tibetan, Mastiff, Staffordshire Terrier, Bouvier des Flandres, Leonberger, Toy Fox Terrier, South African Boerboel, Bulldog (american) รายการนี้รวมถึงสุนัขที่เป็นอันตรายข้ามสายพันธุ์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สัตว์เลี้ยงอายุน้อยกว่า 8 สัปดาห์หรือมากกว่า 10 ปี

- สัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับความคุ้มครองสำหรับความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจอง PetBacker

- ให้บริการฝากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเชิงพาณิชย์ (ธุรกิจ)

- ผู้ให้บริหารสัตว์เลี้ยงที่มีความผิดทางอาญาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่รวมการละเมิดกฎจราจร)

-การจองกับผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงที่มีสัตว์เลี้ยงแตกต่างจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัขและแมว สุนัขและกระต่าย

- การจองกับผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่เสนอราคาต่ำกว่าเครื่องหมายคำพูดต่ำสุด

 

คุณอาจสนใจสิ่งนี้:

การคุ้มครอง ไม่ ครอบคลุมอะไรบ้าง?

0 answers259 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

การคุ้มครองนั้นไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง? Open

ว้าวคุณได้รับความคุ้มครองจากเราแล้ว! แต่โปรแกรมการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมนั้นไม่ครอบคลุมอะไร? - จำนวนค่าใช้จ่าย USD350 แรกสำหรับการเรียกร้องทุกครั้ง. - บริการที่จองนอกเว็บไซต์ PetBacker หรือแแอปพลิเคชันมือถือ - ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นในระหว่างการนัดหมาย 'การพบปะนัดเจอ' หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนัดหมาย - สัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไมโครชิพ หรือทำหมัน…

ว้าวคุณได้รับความคุ้มครองจากเราแล้ว! แต่โปรแกรมการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมนั้นไม่ครอบคลุมอะไร?

 • - จำนวนค่าใช้จ่าย USD350 แรกสำหรับการเรียกร้องทุกครั้ง.
 • - บริการที่จองนอกเว็บไซต์ PetBacker หรือแแอปพลิเคชันมือถือ
 • - ความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นในระหว่างการนัดหมาย 'การพบปะนัดเจอ' หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนัดหมาย
 • - สัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ไมโครชิพ หรือทำหมัน
 • - สัตว์เลี้ยงตัวเล็ก ยกเว้น กระต่าย ปลา นก แฮมสเตอร์ หมู หนูตะเภา สัตว์เลื้อยคลาน หรือเต่า
 • - การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความเป็นเจ้าของ การดูแลหรือการควบคุมหรือของครอบครัวผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่กับผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือภายใต้การให้บริการสัตว์เลี้ยง
 • - การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความเป็นเจ้าของ การดูแลหรือการควบคุมหรือของครอบครัวผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือบุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่กับผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือภายใต้การให้บริการสัตว์เลี้ยง
 • - การเรียกร้องใดๆสำหรับบุคคลที่ติดโรคหรือไวรัสโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากผู้ใช้บริการสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการ
 • - การเรียกร้องใด ๆ สำหรับสัตว์เลี้ยงที่หายไปหรือสูญหายเมื่ออยู่ในความดูแลหรือครอบครองของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง
 • - การบาดเจ็บต่อสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการเนื่องจากสัตว์ป่า เช่น งู จระเข้ เสือและอื่น ๆ
 • - เงื่อนไขที่ป้องกันได้ เช่น หมัด เห็บ หรือปรสิต
 • - การฝ่าฝืนหน้าที่วิชาชีพ (เช่นการพาสัตว์เลี้ยงเดินในพื้นที่ที่มีการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าไม่เหมาะสม) อย่าลืมรักษาตัวเองและเพื่อนขนยาวของคุณให้ปลอดภัย!
 • - การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ ารตั้งครรภ์ การข่มขืนสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ PetBacker จะไม่รับผิดชอบต่อการผสมพันธุ์การข่มขืนหรือการตั้งครรภ์ของสัตว์เลี้ยง
 • - การรักษาสภาพสัตว์เลี้ยงที่อาจมีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว หรือ ความเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการ (เช่น การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะ ผิดปกติของเลือด อาเจียน ท้องเสีย และความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ) เราเน้นความสำคัญของการได้รับข้อมูลมากที่สุดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการที่มีศักยภาพของคุณเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะเริ่มให้บริการสัตว์เลี้ยง
 • - การดูแลสัตว์เลี้ยงระยะยาว - นั่นคือการดูแลที่ครอบคลุมมากกว่า 30 วันหลังจากได้รับบาดเจ็บ
 • - การทดแทนค่าจ้างของเจ้าของสัตว์เลี้ยง (เนื่องจาก - ตัวอย่างเช่น - จำเป็นต้องติดตามการรักษาพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา)
 • - ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการยกเลิกในวันหยุดหรือการเตรียมการเดินทางอันเป็นผลมาจากการจองกับ PetBacker
 • - การสูญเสียเงินเดือนหรือค่าจ้างอันเป็นผลมาจากการจัดการการจองที่ทำกับ PetBacker
 • - ความทุกข์ทางอารมณ์เกิดขึ้นจากการจอง PetBacker
 • - ค่าปรับ หรือ การชำระเงินช้า
 • - การลงโทษที่ทำให้รุนแรงขึ้นหรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง
 • - การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง หรือ สัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในสถานที่ใดๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับการกระทำของข้อตกลงร่วมกันหรือกฎหมาย
 • - การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่เกี่ยวข้องกับอาชีพอาชีพหรือธุรกิจของ Pet Sitter
 • - ความรับผิดใดๆ ที่ผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงสันนิษฐานไว้ภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เว้นแต่ความรับผิดดังกล่าวจะแนบมาด้วยหากไม่มีข้อตกลงดังกล่าว
 • -การตัดสินที่ไม่ได้อยู่ในตัวอย่างแรกที่ส่งมอบหรือได้รับจากศาลที่มีเขตอำนาจภายในประเทศที่มีการเรียกร้อง
 • - งานที่เกี่ยวข้องกับสถานพักพิงหรือผู้ช่วยชีวิตที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม Petbacker
 • - การเรียกร้องการบาดเจ็บสำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้บริการที่ได้รับจากสัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการหรืออยู่บริเวณผู้ให้บริการ ที่ไม่ได้มาจากงาน PetBAcker
 • - การเสนอราคาที่ต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยปกติมากกว่าร้อยละ 30 หรือ 30%
 • - การเสียชีวิตของสัตว์เลี้ยง

คุณอาจสนใจสิ่งนี้:

ใครบ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง?

โปรแกรมการช่วยเหลือผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง

0 answers224 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

การคุ้มครองนั้นครอบคลุมอะไรบ้าง? Open

การดูแลและควบคุม - ความคุ้มครองทางสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงเมื่ออยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการ: ส่วนนี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแล และ ควบคุมโดยของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เรามีการลดหย่อนสำหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล *ขั้นต่ำ USD350 ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง USD1,000 สำหรับค่าใช้จ่ายสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของสัตว์เลี้ยงระหว่างการให้บริการ เมื่อใช้เงินเต็มจำนวนวงเงินการรักษาแล้ว สำหรับความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจะไม่ได้รับการคุ้มครองอีกครั้ง ข้อผิดพลาดและการละเว้น (หรือความรับผิดทางวิชาชีพ) - ครอบคลุมการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุสำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการ: ส่วนนี้หมายถึงการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ การประกันประเภทนี้นำความสะดวกสบายมาสู่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงเนื่องจากบ่อยครั้งที่อันตรายที่ไม่ประมาทใด…
 • การดูแลและควบคุม - ความคุ้มครองทางสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยงเมื่ออยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการ: ส่วนนี้ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแล และ ควบคุมโดยของผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้เรามีการลดหย่อนสำหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล *ขั้นต่ำ USD350 ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง USD1,000 สำหรับค่าใช้จ่ายสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของสัตว์เลี้ยงระหว่างการให้บริการ เมื่อใช้เงินเต็มจำนวนวงเงินการรักษาแล้ว สำหรับความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจะไม่ได้รับการคุ้มครองอีกครั้ง
 • ข้อผิดพลาดและการละเว้น (หรือความรับผิดทางวิชาชีพ) - ครอบคลุมการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุสำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้ให้บริการ: ส่วนนี้หมายถึงการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการ การประกันประเภทนี้นำความสะดวกสบายมาสู่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงเนื่องจากบ่อยครั้งที่อันตรายที่ไม่ประมาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแลของผู้ดูแลได้รับอันตรายจากการให้บริการโดยไม่ตั้งใจ การเรียกร้องขึ้นอยู่กับการจ่ายส่วนที่เกิน USD $ 350 โดยผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง ณ เวลาที่มีการเรียกร้องโดยมีวงเงิน จำกัด วงเงินเรียกร้อง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ (การประกันภัยความรับผิดทั่วไปเชิงพาณิชย์) - ครอบคลุมผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงต่อการเรียกร้องของบุคคลที่สาม: ส่วนนี้จะจ่ายเงินก้อนที่ผู้ช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเป็นค่าเสียหายเนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายต่อบุคคลที่สาม การเรียกร้องจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5% หรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าสำหรับผู้ให้บริการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในแต่ละรายการและเวลาที่มีการเรียกร้องโดยจำกัด วงเงินเรียกร้องสูงสุดที่กำหนดไว้ที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ

คุณอาจสนใจสิ่งนี้:

อะไรบ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง?

โปรแกรมช่วยเหลือผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยง

0 answers214 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0

สิทธ์การได้รับความคุ้มครองมีสำหรับบริการอะไรบ้าง? Open

บริการฝากเลี้ยงค้างคืนตามบ้าน บริการรับดูแลรายวัน บริการพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง บริการรับดูแลแมว บริการพาสุนัขเดิน บริการสัตว์เลี้ยงใดๆ ที่จองและทำการชำระเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ PetBacker และรายงานต่อทีมดูแลลูกค้าของเรา บริการสัตว์เลี้ยงที่ชำระเงินผ่าน PetBacker จำนวน USD$200 ขึ้นไป หรือผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงที่มีการจองสะสม USD $ 1,000 กับ PetBacker…
 • บริการฝากเลี้ยงค้างคืนตามบ้าน
 • บริการรับดูแลรายวัน
 • บริการพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยง
 • บริการรับดูแลแมว
 • บริการพาสุนัขเดิน
 • บริการสัตว์เลี้ยงใดๆ ที่จองและทำการชำระเงินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ PetBacker และรายงานต่อทีมดูแลลูกค้าของเรา
 • บริการสัตว์เลี้ยงที่ชำระเงินผ่าน PetBacker จำนวน USD$200 ขึ้นไป หรือผู้ให้บริการสัตว์เลี้ยงที่มีการจองสะสม USD $ 1,000 กับ PetBacker

คุณควรอ่านเกี่ยวกับสิ่งนี้ ใครบ้างที่ได้รับการยกเว้น

มีอะไรบ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง และ อะไรบ้างที่ได้รับการคุ้มครอง 

0 answers232 viewsPosted 3 years agoby petbacker_admin
Was this helpful?
0